Bohaterowie polskiej niepodległości w konkursie plastycznym Panteonu Narodowego

Fundacja Panteon Narodowy zaprasza dzieci i młodzież do udziału w konkursie plastycznym "(Nie)Zapomniani bohaterowie". Konkurs osnuty jest wokół dwóch postaci ważnych dla odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 r. - Ignacego Jana Paderewskiego i por. Antoniego Stawarza.

Ignacy Jan Paderewski (1860-1941) zyskał sławę w świecie muzycznym jako wybitny pianista, wirtuoz fortepianu, kompozytor i artysta, które występy w końcu XIX i na początku XX wieku elektryzowały widownię, zapełniając największe ówczesne światowe sale koncertowe. 

Jego pozycję można porównać do dzisiejszych gwiazd muzyki rozrywkowej.

Paderewski był także na wskroś wielkim patriotą, który swój talent, majątek i wpływy oddał idei niepodległości Polski. W 1910 r. ufundował w Krakowie pomnik grunwaldzki, którego odsłonięcie odegrało niezwykle istotna rolę w dziele odbudowy świadomości narodowej Polaków żyjących pod zaborami i na emigracji. 

Reklama

W czasie I wojny światowej zaangażował się w pomoc dla rodaków, ofiar konfliktu i rozwinął swoja aktywność na rzecz propagowania prawa Polaków do odzyskania niepodległego państwa. Dzięki jego staraniom prezydent USA Thomas Woodraw Wilson, a za nim inni zachodni przywódcy, opowiedzieli się za odbudową wolnej Polski po zakończeniu Wielkiej Wojny.

Wielki artysta był do tego stopnia uwielbiany przez Polaków, że dzień po jego przyjeździe do Poznania wybuchło tam powstanie, które zakończyło się przyłączeniem Wielkopolski do odradzającego się kraju.

Porucznik Antoni Stawarz był jednym z setek tysięcy polskich żołnierzy wcielonych do służby w armiach zaborczych. Jako oficer austriackiego wojska jesienią 1918 r. znalazł się w Krakowie i tu zorganizował polską konspirację wojskową, której celem było wyzwolenie miasta z rąk okupantów. 31 października 1918 r. żołnierze zaprzysiężeni przez por. Stawarza byli jedyną siłą zbrojną w dawnej stolicy Polski, która mogła zmusić oddziały zaborcy do przekazania władzy. I tak się stało. Oddziały prowadzone przez dzielnego oficera, z zatkniętymi na czapkach biało-czerwonymi kokardami dokonały zajęcia austriacki koszar i objęły w mieście warty w imieniu Polskiej Komisji Likwidacyjnej.

Dzielny oficer nigdy nie obnosił się ze swoimi zasługami. Zaraz po oswobodzeniu Krakowa ruszył bronić Lwowa, nie czekał na nagrody i odmawiał awansów, twierdząc, że w ogóle o nie nie dba.

Wielki artysta i skromny oficer nigdy się nie spotkali, ale każdy na swój sposób przyczynił się do odbudowania Polski. Obydwu bohaterom polskiej niepodległości poświęcona była wystawa "(Nie)Zapomniani bohaterowie", zorganizowana przez Fundację Panteon Narodowy w kryptach kościoła św. Piotra i Pawła przy ul. Grodzkiej w Krakowie. Taki samy tytuł nosi również konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży.

Celem konkursu "(Nie)Zapomniani bohaterowie" jest edukacja historyczna i uhonorowanie w osobach Ignacego Jana Paderewskiego i Antoniego Stawarza postaci zasłużonych dla odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 r.

W ramach konkursu dzieci powinny wykonać ilustrację - grafikę, rysunek lub zdjęcie - związane z bohaterami projektu. W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół podstawowych.

Termin składania prac upływa 12 września 2018 r.

Regulamin konkursu "(Nie)Zapomniani bohaterowie" znajduje się pod tym adresem

Pomocne dla uczestników konkursu materiały z wystawy poświęconej Ignacemu Janowi Paderewskiemu i Antoniemu Stawarzowi dostępne są na oficjalnej stronie Fundacji Panteon Narodowy na FB

Partnerem projektu jest portal Interia.

INTERIA.PL
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy