Reklama

Cmentarz na Rossie będzie odnowiony. 3 mln euro na renowację

Około 3 mln euro zostanie przeznaczonych na renowację wileńskiego zabytkowy cmentarza na Rossie - poinformował w czwartek mer Wilna Remigujus Szimaszius, odwiedzając nekropolię. Wstępne prace porządkowe już się rozpoczęły. Mają się zakończyć do 2018 r.

"Za kilka lat ten cmentarz będzie miał inny wygląd. Pozostanie starym cmentarzem, ale będzie uporządkowany i bezpieczny" - powiedział mer Rimigijus Szimaszius.

Zgodnie z założeniem, prace porządkowe obejmą 2 hektary najstarszej części nekropolii. Zostaną odrestaurowane niektóre nagrobki, inne - wzmocnione. Odrestaurowanych zostanie 6 z 12 kaplic. Przewidziane jest uporządkowanie alejek o powierzchni 3,5 tys. metrów kwadratowych, umocnienie skarp, odnowienie frontowej części ogrodzenia i centralnego wejście na cmentarz. Przewidziane jest też oświetlenie cmentarza i ustawienie kamer monitorujących.

Reklama

Środki na uporządkowanie Rossy zamierza się pozyskać głównie z funduszy unijnych.

"Rossa - to historyczny wizerunek Wilna, zabytek, który potrzebuje natychmiastowych działań" - powiedział mer litewskiej stolicy.

Szimaszius podkreślił, że Rossa jest na liście najpiękniejszych obiektów turystycznych. Szacuje się, że rocznie najstarszą nekropolię Wilna odwiedza około 950 tys. turystów, głównie Polaków.

Cmentarz na Rossie liczy blisko 250 lat. Jest malowniczo położony na wzgórzach, porośnięty starodrzewem. Rossa została mocno okaleczona nie tylko przez czas, ale także przez władze w okresie radzieckim, gdy nekropolie były dewastowane i rabowane. Na Rossie wiele nagrobków jest pochylonych, zapadniętych w ziemię, bez krzyży, z powybijanymi medalionami i poniszczonymi napisami.

Rossa składa się z kilku części: Starej Rossy, Nowej Rossy i Cmentarzyka Wojskowego z mauzoleum marszałka Józefa Piłsudskiego, w którym spoczywa jego serce i prochy matki. Na obszarze ponad 10 hektarów jest około 26 tys. nagrobków, pomników, grobowców. Spoczywają tu między innymi profesorowie Uniwersytetu Stefana Batorego, są też groby: archeologa i pisarza Eustachego Tyszkiewicza, rzeźbiarza i architekta Antoniego Wiwulskiego, malarzy Franciszka Gucewicza i Franciszka Smuglewicza, groby dwojga dzieci Stanisława Moniuszki.

Na Rossie pochowani są ojciec litewskiego odrodzenia narodowego Jonas Basanaviczius, malarz i kompozytor Mikalojus Konstantinas Cziurlionis, pisarze Vincas Mykolaitis-Putinas, Balys Sruoga, Petras Cvirka, a także wiele innych osób zasłużonych dla Polski, Litwy i Wilna.

Z Wilna Aleksandra Akińczo

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama