Reklama

IPN i Kuratorium Oświaty przypomina o WiN

Wspólna akcja Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie i Kuratorium Oświaty w Krakowie w 70. rocznicę powstania Zrzeszenia "Wolność i Niezawisłość".

Powołane 2 września 1945 r. Zrzeszenie "Wolność i Niezawisłość" było największą konspiracyjną organizacją niepodległościową działającą w powojennej Polsce. W prostej linii kontynuowało ono idee Armii Krajowej, jednak stawiane sobie cele starało się osiągnąć metodami walki politycznej. Mimo tych założeń w WiN działały także liczne oddziały zbrojne. Od 1945 do 1948 r. działacze i żołnierze Zrzeszenia "Wolność i Niezawisłość" kontynuowali walkę o niepodległą Polskę, przeciwstawiając się postępującej sowietyzacji kraju.

Reklama

W celu przybliżenia historii i założeń ideowych Zrzeszenia "WiN" nakładem Instytutu Pamięci Narodowej ukazała się broszura zawierająca pełny tekst oraz skan oryginału jednego z najważniejszych dokumentów WiN, "Memoriału do Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych". Odwołując się do Karty Narodów Zjednoczonych, działacze WiN informowali w nim opinię światową o warunkach komunistycznej dyktatury i terroru panujących w Polsce. Dokument ten z szeregiem załączników został przekazany do ONZ w połowie 1946 r.

Przygotowana w 70. rocznicę powołania Zrzeszenia "WiN" edycja "Memoriału" poprzedzona została zarysem historii Zrzeszenia, sporządzonym przez dr. hab. Filipa Musiała prof. Ignatianum z Oddziału IPN w Krakowie, a całość publikacji opracowali dr Tomasz Łabuszewski z warszawskiego i dr Wojciech Frazik z krakowskiego Oddziału IPN.

W ramach wspólnej akcji Oddziału IPN w Krakowie oraz Kuratorium Oświaty w Krakowie broszura zostanie bezpłatnie przekazana do wszystkich szkół ponadgimnazjalnych w województwie małopolskim.

Najnowsza historia Polski, szczególnie po II wojnie światowej, często jest w szkołach niedoceniana. Wykorzystując przygotowaną edycję "Memoriału" nauczyciele historii będą mieli okazję zapoznać młodzież z oryginalnym źródłem stanowiącym przykład nieustających dążeń niepodległościowych Polaków. 

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy