Sejm uczcił 150. rocznicę powstania Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół"

Sejm uczcił w piątek 150. rocznicę powstania najstarszej polskiej organizacji młodzieżowej, patriotycznej i sportowej Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół". Organizacja przyczyniła się do wychowania polskiej młodzieży "w duchu patriotyzmu i postaw obywatelskich" - napisano w uchwale.

"U podstaw założonego we Lwowie 7 lutego 1867 r. Towarzystwa był rozwój i popularyzacja polskiego sportu. Z biegiem czasu Towarzystwo przyjęło także charakter niepodległościowy i patriotyczny" - głosi przyjęta przez aklamację uchwała.

Przypomniano w niej, że działacze "Sokoła" brali udział w walkach powstańczych oraz działaniach wojennych, m.in. byli żołnierzami Legionów Polskich, Błękitnej Armii dowodzonej przez gen. Hallera, a także w powstaniu wielkopolskim i powstaniach śląskich.

W uchwale napisano także, że członkowie "Sokoła" po wojnie przyczynili się do powstania wielu klubów sportowych, wśród których dużą część stanowiły sekcje kobiece. "Odegrali dużą rolę w powstaniu Związku Harcerstwa Polskiego udzielając wsparcia kadrowego, organizacyjnego i materialnego. Członkami honorowymi "Sokoła" byli Ignacy Jan Paderewski i Jan Paweł II" - podkreślono.

Reklama

W uchwale zwrócono uwagę, że po II wojnie światowej komunistyczne władze wielokrotnie odmawiały rejestracji stowarzyszenia, dlatego działało ono poza granicami Polski. Wznowiło działalność zaraz po upadku komunizmu w 1989r., prowadząc działalność wychowawczą, sportową, kulturalną i proobronną w Polsce i za granicą.

"Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w 150. rocznicę powstania Towarzystwa Gimnastycznego +Sokół+ wyraża szacunek dla wszystkich działaczy Sokolstwa Polskiego, którzy przyczynili się do wychowania wielu pokoleń polskiej młodzieży w duchu patriotyzmu i postaw obywatelskich" - głosi uchwała.

7 lutego 1867 r., we Lwowie powstało Polskie Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół", czyli polska organizacja młodzieżowa, patriotyczna i sportowa. Największy rozkwit organizacji sokolich odnotowano w latach międzywojennych. W czasie II wojny światowej członkowie TG "Sokół" brali udział w walkach na wszystkich frontach. Po II wojnie światowej Towarzystwa działały tylko na emigracji w Anglii, Francji i USA. Pierwsze TG "Sokół" w kraju odrodziły się w 1989 roku w Warszawie, Inowrocławiu, Gniewkowie, Bydgoszczy i Poznaniu. (PAP)

Katarzyna Krzykowska

PAP
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama