Reklama

Tarnów: Rozpoczęto ekshumację "Krakusa"

We wtorek, 1 września 2015 roku w kwaterze 12 na cmentarzu w Tarnowie-Krzyżu rozpoczęły się prace poszukiwawcze, mające na celu odnalezienie szczątków Antoniego Trzepli, straconego 16 czerwca 1948 roku w więzieniu w Tarnowie-Krzyżu.

Działania poszukiwawcze realizowane są w ramach projektu IPN "Poszukiwanie nieznanych miejsc pochówków ofiar terroru komunistycznego z lat 1944-1956" przez Samodzielny Wydział Poszukiwań IPN pod kierownictwem prof. Krzysztofa Szwagrzyka, z udziałem specjalistów z Zakładu Medycyny Sądowej we Wrocławiu, we współpracy z OBEP IPN Kraków oraz w obecności prokuratora Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu IPN-KŚZpNP w Krakowie.

Obecnie trwają prace poszukiwawczo-archeologiczne poprzedzone analizą dokumentów. 

Reklama

O ich wynikach będziemy informować w  nieodległej przyszłości.

Antoni Trzepla ps. Krakus (1910-1948) s. Jana i Marii, ur. 5 VI 1910 r. w Krakowie, mechanik samochodowy i kierowca; służbę wojskową odbył w l. 1931-1932 w pułku artylerii motorowej w Stryju.

Na początku okupacji aresztowany przez Niemców zbiegł z więzienia św. Michała w Krakowie, przedostał się do Przybysławic, gdzie wstąpił do konspiracji ZWZ-AK, otrzymując pseudonim "Krakus".

Należał do oddziału dywersyjnego dowodzonego przez Zdzisława Baszaka ps. "Pirat". 23 czerwca 1945 r. Trzepla z polecenia m.in. Baszaka przeprowadził wraz dwoma współtowarzyszami akcję ekspropriacyjną na Urząd Skarbowy w Brzesku, gdzie zarekwirowali prawie 2,5 mln zł. Pieniądze zostały przekazane strukturom wojewódzkim PSL.

Od jesieni 1945 r. "Krakus" był kierownikiem Placówki WiN w Przybysławicach, podległej Radzie WiN Brzesko. Jednocześnie pełnił funkcję łącznika kierownika Rady WiN Dąbrowa Tarnowska chor. Jana Woźnego ps. "Burza".

Woźnemu podporządkowany był oddział dywersyjny, operujący na pograniczu powiatów brzeskiego i tarnowskiego, początkowo dowodzony przez Romana Horodyńskiego "Jastrzębia", a od maja 1946 r. przez Władysława Pudełka ps. "Zbroja", z którym łączność utrzymywał także "Krakus".

23 września 1946 r. Trzepla i Woźny zostali aresztowani przez UB, ale "Krakusowi" udało się zbiec z aresztu w Dąbrowie Tarnowskiej, po czym dołączył do wspomnianego oddziału "Zbroi". Odgrywał w nim obok "Zbroi" i Józefa Jachimka ps. "Stalin" kluczową rolę.

"Krakus" nie ujawnił się w czasie akcji amnestyjnej wiosną 1947 r. Wspólnie ze "Zbroją" i "Stalinem" współtworzył kilkuosobową grupę przetrwania, koncentrując swoją działalność na akcjach rekwizycyjnych w instytucjach państwowych. Po obławie UB-MO-WP przeprowadzonej 9 listopada 1947 r. we wsi Siedlec (gm. Radłów), w trakcie której aresztowano kilkadziesiąt osób, "Krakus" zaczął ukrywać się w Krakowie.

Antoni Trzepla został aresztowany przez UB 8 stycznia 1948 r. w Krakowie, skazany przez krakowski WSR na sesji wyjazdowej w Tarnowie wyrokiem z 20 marca 1948 r. na trzykrotną karę śmierci, którą wykonano w tarnowskim więzieniu 16 czerwca tr.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Rekomendacje