1849 rok - kalendarium historii Polski

Stan wojenny w Galicji i na Bukowinie, we Lwowie powstaje miejska straż pożarna, Agenor Gołuchowski zostaje namiestnikiem Galicji, patent o indemnizacji w Galicji, Poznańskie włączono w skład Królestwa Pruskiego. Oto najważniejsze wydarzenia na ziemiach polskich w 1849 roku.

Stan wojenny w Galicji i na Bukowinie, we Lwowie powstaje miejska straż pożarna, Agenor Gołuchowski zostaje namiestnikiem Galicji, patent o indemnizacji w Galicji, Poznańskie włączono w skład Królestwa Pruskiego. Oto najważniejsze wydarzenia na ziemiach polskich w 1849 roku.

2 stycznia 1849 roku zniesienie sądownictwa patrymonialnego i związanych z nim ciężarów dla wsi.

4 stycznia 1849 roku  Magistrat lwowski podejmuje uchwałę o utworzeniu miejskiej straży pożarnej, która ostatecznie zostanie zorganizowana w następnym roku.

10 stycznia 1849 roku wprowadzenie w Galicji i na Bukowinie stanu wojennego, który będzie obowiązywał do maja 1854 roku.

10 - 12 stycznia 1849 roku w Kórniku odbywa się pierwsze walne zebranie Ligi Polskiej, na którym przyjęto program stowarzyszenia. Prezesem Ligi został Gustaw Potworowski. Organizacja rozwiąże się 8 kwietnia 1850 roku, w przeddzień wejścia w życie nowego prawa o stowarzyszeniach.

Reklama

15 stycznia 1849 roku namiestnikiem Galicji zostaje polski konserwatysta, Agenor Gołuchowski. Na stanowisku tym pozostanie nieprzerwanie do roku 1859, kiedy to po klęsce Austrii pod Solferino zostanie ministrem spraw wewnętrznych Austrii.

26 lutego - 27 kwietnia 1849 roku obraduje drugi sejm pruski. Posłowie polscy wywodzą się z Poznańskiego (13), Pomorza Gdańskiego (7) i Śląska (2). W Poznańskiem uzyskali wprawdzie początkowo połowę (15) wszystkich mandatów, ale dwa utracili wskutek podwójnego wyboru tych samych osób.

28 lutego 1849 roku powołanie do życia Koła Polskiego w sejmie pruskim z Karolem Libeltem na czele. Statut koła przyjęty w 1849 roku przetrwa w prawie niezmienionej formie aż do 1918 roku

4 marca 1849 roku  Franciszek Józef I nadaje monarchii habsburskiej konstytucję, która jednak nie wejdzie w życie i ostatecznie została anulowana patentem sylwestrowym z 31 grudnia 1851 roku.

6 - 7 maja 1849 roku starcia uliczne robotników z wojskiem we Wrocławiu, kończące Wiosnę Ludów na Śląsku.

21 maja 1849 roku do Galicji Zachodniej wkracza armia rosyjska feldmarszałka Iwana Paskiewicza, przeznaczona do interwencji na Węgrzech.

14 czerwca 1849 roku na krakowskich Błoniach car Mikołaj I dokonuje przeglądu swych wojsk.

W czerwcu 1849 roku w Poznaniu ukazuje się drugie pismo codzienne, "Dziennik Polski", wydawane i redagowane przez K. Libelta. Będzie wychodził do czerwca 1850 roku

7 sierpnia 1849 roku początek obrad trzeciego sejmu pruskiego, który ostatecznie przygotuje projekt konstytucji. W ławach poselskich zasiada 21 Polaków, z których 16 zostało wybranych z Poznańskiego. Prezesem Koła Polskiego został Gustaw Potworowski, ale wkrótce zastąpił go Adolf Łączyński. Obrady zakończono 26 lutego 1850 roku.

15 sierpnia 1849 roku patent o indemnizacji w Galicji. Odszkodowanie wypłacane właścicielom ziemskim pokrywane będzie z ustanowionego w 1853 roku dodatku do podatków krajowych.

W sierpniu 1849 roku uchwałą sejmu pruskiego Poznańskie włączono w skład Królestwa Pruskiego.


Źródło: "Wielka Historia Polski" Wydawnictwo Pinnex, Kraków 1999

INTERIA.PL
Dowiedz się więcej na temat: Agenor Gołuchowski | Karol Libelt
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy