Reklama

1851 rok - kalendarium historii Polski

Z przystani wiślanej w Warszawie odpływa pierwszy statek parowy, z Krzyża do Bydgoszczy wyrusza pierwszy pociąg, car zatwierdza raz bor, w Krakowie rusza fabryka narzędzi rolniczych Ludwika Zieleniewskiego. Oto najważniejsze wydarzenia historyczne na ziemiach polskich w 1851 roku.

Z przystani wiślanej w Warszawie odpływa pierwszy statek parowy, z Krzyża do Bydgoszczy wyrusza pierwszy pociąg, car zatwierdza raz bor, w Krakowie rusza fabryka narzędzi rolniczych Ludwika  Zieleniewskiego. Oto najważniejsze wydarzenia historyczne na ziemiach polskich w 1851 roku.

13 stycznia 1851 roku rząd rosyjski znosi granicę celną między Królestwem Polskim a cesarstwem, co wpłynie na rozwój gospodarczy ziem polskich pod zaborem rosyjskim. Do Królestwa wprowadzono rosyjską administrację celną.

1 marca 1851 roku na Śląsku Cieszyńskim zaczyna się ukazywać "Gwiazdka Cieszyńska" redagowana przez Pawła Stalmacha. Z czasem przejdzie ona na pozycje konserwatywne, a odbierana będzie w całej Galicji.

31 marca 1851 roku ukazuje się pierwszy numer "Dziennika Warszawskiego", wywołując istotne przeobrażenia w warszawskim środowisku dziennikarskim. Od kwietnia 1856 roku będzie ukazywał się pod nazwą "Kronika Wiadomości Krajowych i Zagranicznych".

Reklama

7 kwietnia 1851 roku skasowanie Dyrekcji Generalnej Poczt Królestwa i utworzenie w jej miejsce XIII Okręgu Pocztowego Cesarstwa, podległego departamentowi w Petersburgu.

8 czerwca 1851 roku z przystani wiślanej w Warszawie odpływa pierwszy statek parowy.

9 czerwca 1851 roku ukaz carski reorganizujący kupiectwo w Królestwie na wzór rosyjski. Kupców podzielono na niegildyjnych i gildyjnych.

18 czerwca 1851 roku 61 ziemian z Pawłem Popielem na czele podpisuje adres, przedłożony cesarzowi Franciszkowi Józefowi I podczas jego pobytu w Galicji.

23 czerwca 1851 roku aresztowanie Juliana M. Goslara. Sąd wojenny w Wiedniu skaże go na karę śmierci, która zostanie wykonana 5 lutego 1852 roku Razem z nim stracono węgierskiego bojownika, Maurycego Pataky-Piringera.

27 lipca 1851 roku uruchomienie linii kolejowej Krzyż-Bydgoszcz (142 km), która w 1857 roku zostanie przedłużona do Gdańska i Królewca, a w kierunku zachodnim do Frankfurtu nad Odrą.

26 września 1851 roku uroczyste poświęcenie nowej fabryki narzędzi rolniczych L. Zieleniewskiego w Krakowie.

1 października 1851 roku naczelnym prezesem prowincji poznańskiej zostaje (do marca 1860) Eugen von Puttkamer, zwolennik metod policyjnych.

W grudniu 1851 roku car zatwierdza tzw. razbor, czyli podział ludności żydowskiej na określone kategorie w zależności od stanu majątkowego.


Źródło: "Wielka Historia Polski" Wydawnictwo Pinnex, Kraków 1999


Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy