Reklama

1852 rok - kalendarium historii Polski

Epidemia cholery w Poznaniu, pierwszy pociąg wyrusza z Bydgoszczy do Tczewa, w Galicji wprowadzono język niemiecki do urzędów, Ignacy Łukasiewicz przeprowadza udaną próbę destylacji ropy naftowej. Oto najważniejszy wydarzenia na ziemiach polskich w 1852 roku.

Epidemia cholery w Poznaniu, pierwszy pociąg wyrusza z Bydgoszczy do Tczewa, w Galicji wprowadzono język niemiecki do urzędów, Ignacy Łukasiewicz przeprowadza udaną próbę destylacji ropy naftowej. Oto najważniejszy wydarzenia na ziemiach polskich w 1852 roku.

22 lipca 1852 roku wybuch kolejnej epidemii cholery w Poznaniu. Do końca września umrze na nią 1556 osób, tj. 3,6% mieszkańców miasta.

6 sierpnia 1852 roku oddanie do użytku linii kolejowej Bydgoszcz-Tczew.

29 września 1852 roku  rozpoczęcie obrad kolejnego sejmu pruskiego. Znalazło się w nim 14 Polaków: 11 z rejencji poznańskiej i 3 z bydgoskiej. Nie zdołali wprowadzić swych przedstawicieli Polacy ze Śląska i Prus Zachodnich. Prezesem Koła Polskiego zostaje Gustaw Potworowski.

13 grudnia 1852 roku reforma Warszawskiej Szkoły Sztuk Pięknych. Podzielono ją na trzy oddziały: budownictwa, malarstwa oraz rzeźby i rytownictwa.

Reklama

27 grudnia 1852 roku patentem cesarskim wprowadzono w Galicji język niemiecki do urzędów.

31 grudnia 1852 roku namiestnik Galicji wprowadza na Uniwersytet Jagielloński urząd kuratora. Zostaje nim Piotr Bartynowski.

31 grudnia 1852 roku uruchomienie w Łodzi przędzalni Ludwika Grohmana, w której zainstalowano 9 maszyn parowych.

W grudniu 1852 roku Ignacy Łukasiewicz wraz z Janem Zehem przeprowadza w laboratorium aptecznym we Lwowie udaną próbę destylacji ropy naftowej, co da początek rozwojowi światowego przemysłu naftowego.


Źródło: "Wielka Historia Polski" Wydawnictwo Pinnex, Kraków 1999


Reklama

Reklama

Reklama

Reklama