Reklama

1866 rok - kalendarium wydarzeń z historii Polski

Wybuch powstania zabajkalskiego, Jan Matejko kończy prace nad "Rejtanem na sejmie warszawskim" a Artur Grottger maluje "Pochód na Sybir", Ernest Malinowski projektuje budowę transandyjskiej kolei w Peru. Oto najważniejsze wydarzenia 1866 roku.

5 stycznia 1866 roku w Warszawie ukazuje się pierwszy numer "Zorzy", pisma skierowanego do chłopów, rzemieślników i robotników. Jego redaktorem i wydawcą jest Józef Grajnert. Pismo będzie zamieszczało artykuły popularyzujące wiedzę, wiadomości z dziejów przemysłu, pogadanki religijne itp.

Reklama

5 - 17 stycznia 1866 roku wprowadzenie przez władze carskie obowiązkowej nauki języka rosyjskiego we wszystkich gimnazjach Królestwa Polskiego; nakazano również nauczać geografii i historii w języku rosyjskim; rozporządzenie to w lutym 1868 roku zostanie rozszerzone na przedmioty matematyczno-fizyczne.

W styczniu 1866 roku dalsza realizacja programu likwidacji odrębności Królestwa Polskiego przez władze carskie - m.in. zniesiono Sekretariat Stanu Królestwa Polskiego, powołując na jego miejsce Własną Jego Cesarskiej i Królewskiej Mości Kancelarię do Spraw Królestwa Polskiego; zniesiono osobny budżet Królestwa (odtąd cła i dochody z podatków miały być odprowadzane do cesarskiego Ministerstwa Skarbu); wprowadzono nowy podział administracyjny Królestwa Polskiego - m.in. zwiększono liczbę guberni z 5 do 10, podwojono liczbę powiatów; urzędy miały pracować na podstawie przepisów rosyjskich.

20 lutego 1866 roku Galicyjski Sejm Krajowy uchwala statut miasta Krakowa. Gmina miejska, składająca się z wszystkich mieszkańców, miała prawo wyboru Rady Miejskiej (60 radnych), która z własnego grona wybierała prezydenta, skupiającego w swych rękach władzę wykonawczą. Pierwszym prezydentem zostanie Józef Dietl.

14 maja 1866 roku Jarosław Dąbrowski w imieniu Towarzystwa Wojskowych Sprzysięgłych zwraca się z apelem do prawicowej organizacji Towarzystwo Polskich Wojskowych z "podjęciem wspólnych działań wobec powszechnych politycznych zawikłań i uzbrojeń..., które mogą oddziaływać na zmianę losu Polski". W efekcie porozumienia po wybuchu wojny prusko - włosko - austriackiej zostanie podjęta próba stworzenia polskich legionów w Turynie i Paryżu.

25 maja 1866 roku Komisja Tymczasowa Emigracji publikuje odezwę nawołującą do zjednoczenia się polskiego wychodźstwa i utworzenia polskiej formacji wojskowej.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama