Reklama

1886 rok - kalendarium historii Polski

W Poznaniu powstaje bank ratunkowy, w Warszawie rusza Uniwersytet Latający, powstaje Komisja Kolonizacyjna. Oto najważniejsze wydarzenia na ziemiach polskich w 1886 roku.

W Poznaniu powstaje bank ratunkowy, w Warszawie rusza Uniwersytet Latający, powstaje Komisja Kolonizacyjna. Oto najważniejsze wydarzenia na ziemiach polskich w 1886 roku.

4 stycznia 1886 roku w Borkach na Ukrainie samobójstwo popełnia Michał Czajkowski (Sadyk Pasza).

20 stycznia 1886 roku wchodzi w życie galicyjska ustawa o popieraniu przemysłu, zwalniająca producentów nie znanych dotychczas towarów z wszelkich podatków krajowych.

31 marca 1886 roku umiera Józef Bohdan Zaleski, poeta, działacz emigracyjny, przyjaciel Adama Mickiewicza.


26 kwietnia 1886 roku cesarz Wilhelm I zatwierdza ustawę o popieraniu osadnictwa niemieckiego na ziemiach zaboru pruskiego. Akcją osadniczą ma kierować Komisja Kolonizacyjna, której zadaniem był wykup  ziemi z rąk polskich posiadaczy na terenie  Poznańskiego i  Pomorza oraz wspieranie osadnictwa niemieckiego.

Reklama

14 października 1886 roku we Lwowie powstaje Towarzystwo Historyczne, którego prezesem zostaje Ksawery Liske, prof. Uniwersytetu Lwowskiego. Członkami Towarzystwa byli także historycy ukraińscy.

W październiku 1886 roku w Warszawie ukazuje się pierwszy numer "Głosu", tygodnika na łamach którego będą zamieszczać swoje artykuły przedstawiciele różnych orientacji politycznych pod wspólnym hasłem szeroko rozumianego postępu, m. in. Jan Ludwik Popławski, Wacław Nałkowski, Zygmunt Wasilewski. Czasopismo przyspieszy ukształtowanie się nurtów narodowo- demokratycznego i socjalistycznego.

11 listopada 1886 roku założono w Poznaniu Bank Ziemski, zwany  potocznie  bankiem ratunkowym. Ma wspierać podupadłe gospodarstwa, udzielając tanich kredytów hipotecznych, pośredniczyć w nabywaniu ziemi, skupować majątki i przeprowadzać parcelację.

W 1886 roku w Warszawie zorganizowano nielegalną szkołę wyższą - tzw. Uniwersytet Latający - początkowo działający jako tajne kursy dla kobiet założone przez Jadwigę Dawidową; w 1906 roku zostanie on zalegalizowany jako Towarzystwo Kursów Naukowych; od 1919 będzie działał jako Wolna Wszechnica Polska.

W 1886 roku w Raciborzu rozpoczęło działalność Towarzystwo Polsko-Górnośląskie.

W 1886 roku w Warszawie uruchomiono pierwszą na ziemiach polskich wytwórnię materiałów światłoczułych.

W 1886 roku ukazał się pierwszy numer "Gazety Olsztyńskiej".

W latach 1886 - 1887 Bolesław i Maria Wysłouchowie wydają we Lwowie pismo  ludowe "Przegląd Społeczny". Zamieszczone w nim "Szkice programowe" były pierwszym politycznym programem ruchu  ludowego.

------

Źródło: "Wielka Historia Polski" Wydawnictwo Pinnex, Kraków 1999

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy