Reklama

1887 rok - kalendarium historii Polski

Śmierć Józefa Ignacego Kraszewskiego, Walery Jaworski z UJ opisuje bakterie spiralne, "Tygodnik Ilustrowany " drukuje pierwsze odcinki "Nad Niemnem", Jan Matejko zostaje doktorem honoris causa UJ. Oto najważniejsze wydarzenia na ziemiach polskich pod zaborami w 1887 roku.

Śmierć Józefa Ignacego Kraszewskiego, Walery Jaworski z UJ opisuje bakterie spiralne, "Tygodnik Ilustrowany " drukuje pierwsze odcinki "Nad Niemnem", Jan Matejko zostaje doktorem honoris causa UJ.  Oto najważniejsze wydarzenia na ziemiach polskich pod zaborami w 1887 roku.

W styczniu 1887 roku z inicjatywy Zygmunta Balickiego powstaje Związek Młodzieży Polskiej (Zet); był tajną organizacją opartą na kółkach samokształceniowych, działających nielegalnie na Cesarskim Uniwersytecie Warszawskim; wspierany przez Ligę Polską stanie się jej agendą.

W pierwszej połowie 1887 roku  w Paryżu ukazuje się broszura Zygmunta Miłkowskiego "Rzecz o obronie czynnej i skarbie narodowym", wskazująca na konieczność podjęcia przygotowań do kolejnego powstania zbrojnego, m.in. poprzez zorganizowanie Skarbu Narodowego.

Reklama

19 marca 1887 roku w Genewie umiera Józef Ignacy Kraszewski, powieściopisarz (223 powieści) i działacz emigracyjny.

17 lipca 1887 roku  w Stanisławowie umiera Agaton Giller, jeden z przywódców powstania styczniowego, działacz emigracyjny.

W sierpniu 1887 roku z inicjatywy Ludwika Michalskiego, Aleksandra Hirszberga, Maksymiliana Hertla i Zygmunta Miłkowskiego (T. T. Jeża) powstaje Liga Polska; do władz organizacji (Centralizacji) wejdą Miłkowski, Michalski i Hertl.

7 września 1887 roku we wszystkich szkołach ludowych na terenie Wielkopolski wprowadzono obowiązek nauczania w języku niemieckim, w październiku obowiązkiem tym zostaną objęte też wszystkie szkoły publiczne. Tym  sposobem teoretycznie władze zakończyły proces germanizacji szkolnictwa polskiego.

7 września 1887 roku odbył się wiec protestacyjny w Poznaniu.  Ponad  3  tys. uczestników z Wielkopolski, Górnego Śląska, Warmii, Mazur i Pomorza, protestowało przeciwko usunięciu języka polskiego ze szkół elementarnych.

15 grudnia 1887 roku ukazują się drukiem Ustawy Ligi Polskiej. Celem organizacji założonej przez Zygmunta Miłkowskiego  jest  walka  o niepodległą i  demokratyczną  Polskę  w granicach przedrozbiorowych. Licząc na konflikt między zaborcami Liga rozpoczęła przygotowania do powstania zbrojnego.

15 grudnia 1887 roku we Lwowie zaczyna ukazywać się "Kwartalnik Historyczny", będący organem Towarzystwa Historycznego; czasopismo to odegra ważną rolę w rozwoju historiografii polskiej.

15 grudnia 1887 roku otwarto muzeum zoologicznego w Warszawie.

W grudniu 1887 roku Walery Jaworski - prof. UJ - jako pierwszy opisał bakterie spiralne w żołądku ludzkim i ich właściwości chorobotwórcze.

15 grudnia 1887 roku w Wiedniu odbył się debiut pianistyczny Ignacego Jana Paderewskiego.

W grudniu 1887 roku na łamach "Tygodnika Ilustrowanego" ukazała się w odcinkach powieść Elizy Orzeszkowej "Nad Niemnem".

W 1887 roku Bolesław Prus na łamach "Kuriera Codziennego" rozpoczyna publikację w odcinkach powieści "Lalka".

W grudniu 1887 roku wydawany w Paryżu "Kurier" zaczyna się ukazywać pod nowym tytułem "Wolne Słowo Polskie", jego redakcję obejmuje Miłkowski.

W 1887 roku malarka Anna Bilińska-Bohdanowicz uzyskuje na Salonie paryskim srebrny medal za "Autoportret".

W grudniu 1887 roku Senat UJ przyznaje Janowi Matejce doktorat honoris causa UJ.

------

Źródło: "Wielka Historia Polski" Wydawnictwo Pinnex, Kraków 1999

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy