Reklama

1889 rok - kalendarium historii Polski

Śmierć Ignacego Domeyki i Ludwika Waryńskiego. Józef Mehoffer wykonuje polichromie w kościele Mariackim w Krakowie, Lwów ma Wyższą Szkołę Handlową. Oto najważniejsze wydarzenia 1889 roku na ziemiach polskich.

Śmierć Ignacego Domeyki i Ludwika Waryńskiego. Józef Mehoffer wykonuje polichromie w kościele Mariackim w Krakowie, Lwów ma Wyższą Szkołę Handlową. Oto najważniejsze wydarzenia 1889 roku na ziemiach polskich.

23 stycznia 1889 roku w Chile umiera Ignacy Domeyko, polski geolog i mineralog, odkrywca licznych złóż węgla, złota, srebra i saletry, reformator szkolnictwa chilijskiego, rektor uniwersytetu w Santiago.

2 marca 1889 roku w więzieniu w Szlisselburgu umiera Ludwik Waryński, przywódca I Proletariatu, organizator polskiego  ruchu socjalistycznego.

1 kwietnia 1889 roku we Lwowie ukazuje się pismo "Przyjaciel Ludu" pod redakcją Bolesława Wysłoucha; skierowane do chłopów będzie popularyzowało wśród nich idee   demokratyczne i niebawem stanie się organem ideologicznym ruchu ludowego.

Reklama

25 sierpnia 1889 roku w Bytomiu powstaje Związek Wzajemnej Pomocy Chrześcijańskich Robotników Górnośląskich (wyłącznie Polaków), kierowany przez Teofila Królika.

W sierpniu 1889 roku utworzono na terenie Królestwa Polski Związek Robotników Polskich; założycielami organizacji byli m.in. Julian Marchlewski, Jan Leder, Henryk Wilkoszewski, Stanisław Kulik, Janusz Tański; ideowym patronem był Ludwik Krzywicki; program ZRP opierał się na ogólnych zasadach socjalizmu; opowiadał się głównie za prowadzeniem tzw. akcji ekonomicznej, tj. organizowaniem strajków, kas wzajemnej   pomocy,   kas oporu, odrzucając początkowo wszelką działalność  polityczną;  w  1893 roku z częścią II Proletariatu utworzy Socjaldemokrację Królestwa Polskiego. Z inicjatywy prof. medycyny UJ, dr Henryka Jordana, w Krakowie utworzono pierwszy ośrodek wychowania pozaszkolnego (zwany Parkiem Jordana); podobne ośrodki zaczęły powstawać w innych miastach Galicji, a później Królestwa Polskiego.

W sierpniu 1889 roku we Lwowie otwarto Wyższą Szkołę Handlową.

W 1889 roku Józef Mehoffer wykonał polichromie w kościele Mariackim w Krakowie.

W 1889 roku we Lwowie powstał pierwszy stały teatr żydowski Jakuba Gimpla.

------

Źródło: "Wielka Historia Polski" Wydawnictwo Pinnex, Kraków 1999

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy