Reklama

1890 rok - kalendarium historii Polski

Na Wawelu uroczyście pochowano Adama Mickiewicza, we Lwowie powstaje Towarzystwo Przyjaciół Oświaty, powstaje pierwsza kasa Stefczyka, ukazuje się "Lalka" Bolesława Prusa. Oto najważniejsze wydarzenia 1890 roku.

Na Wawelu uroczyście pochowano Adama Mickiewicza, we Lwowie powstaje Towarzystwo Przyjaciół Oświaty, powstaje pierwsza kasa Stefczyka, ukazuje się "Lalka" Bolesława Prusa. Oto najważniejsze wydarzenia 1890 roku.

1 maja 1890 roku w Warszawie i wielu innych miastach odbywają się po raz pierwszy   manifestacje 1-majowe, w samej Warszawie w manifestacji bierze udział ok. 10 tys. robotników, którzy w tym dniu nie przystąpili do pracy.

3 czerwca 1890 roku umiera Oskar Kolberg, wybitny etnograf i ludoznawca.

4 lipca 1890 roku odbył się uroczysty pogrzeb Adama Mickiewicza w Krakowie. Po trwających od 1869 roku staraniach uzyskano zgodę cesarza na sprowadzenie szczątków wieszcza do Krakowa, gdzie złożono je w krypcie wawelskiej. Uroczystość przerodzi się w wielką manifestację narodową o ponadzaborowym zasięgu.

Reklama

6 listopada 1890 roku  w Lublinie umiera ks. Piotr Ściegienny, działacz niepodległościowy i społeczny, zesłaniec.

27 listopada 1890 roku  w galicyjskim Sejmie Krajowym poseł ukraiński, Julian Romańczuk, przedstawia zasady polityki ukraińskiej w Galicji. Wystąpienie to stanie się podstawą ugody polsko-ukraińskiej. Na podstawie tego porozumienia uchwalono m.in. subwencje dla Towarzystwa Naukowego im. Tarasa Szewczenki; utworzono Katedrę Historii Ukrainy na Uniwersytecie Lwowskim oraz utworzono trzecie gimnazjum ukraińskie.

W listopadzie 1890 roku we Lwowie powstało Towarzystwo Przyjaciół Oświaty, które skupiło działaczy ludowych, zajmowało się organizowaniem czytelni, wygłaszaniem odczytów, rozpowszechnianiem popularnych wydawnictw; prezesem został Bolesław Wysłouch.

W listopadzie 1890 roku w Czernichowie k. Krakowa z inicjatywy Franciszka Stefczyka powstaje pierwsza wiejska spółdzielnia oszczędnościowo-pożyczkowa (kasy Stefczyka).

W 1890 roku we Lwowie powstaje Rusko-Ukraińska Partia Radykalna, założona przez Iwana Frankę i Mychajłę Pawłyka. Program partii, o zabarwieniu socjalistycznym, zakłada gruntowną  reformę  ustroju Galicji.

W 1890 roku w Warszawie ukazuje się książkowe wydanie "Lalki" Bolesława Prusa.

------

Źródło: "Wielka Historia Polski" Wydawnictwo Pinnex, Kraków 1999

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy