Reklama

1898 rok - kalendarium historii Polski

Maria Skłodowska-Curie i Piotr Curie odkrywają rad i polon, w Krakowie odsłonięto pomnik Adama Mickiewicza, ukazuje się "Warszawianka" Stanisława Wyspiańskiego. Oto najważniejsze wydarzenia historyczne w 1898 roku.

Maria Skłodowska-Curie i Piotr Curie odkrywają rad i polon, w Krakowie odsłonięto pomnik Adama Mickiewicza, ukazuje się "Warszawianka" Stanisława Wyspiańskiego. Oto najważniejsze wydarzenia historyczne w 1898 roku.

12 stycznia 1898 roku generał-gubernator warszawski, Aleksander Imeretyński, uchodzący za zwolennika polityki liberalnej, przy współudziale kół ugodowych, opracowuje memoriał dla cara, w którym odradza jakiekolwiek ustępstwa wobec Polaków. Memoriał   został   wykradziony w Petersburgu przez członka PPS, a następnie opublikowany w konspiracji.

12 kwietnia 1898 roku Maria Skłodowska-Curie i Piotr Curie informują o odkryciu pierwiastków promieniotwórczych, radu i polonu.

28 października 1898 roku władze austriackie zatwierdzają statut Uniwersytetu Ludowego im. A. Mickiewicza, organizacji, która akcją oświatową ma objąć środowiska robotnicze i częściowo inteligenckie.

Reklama

W 1898 roku krakowski tygodnik "Życie" zamieszcza cykl artykułów Artura Górskiego, wyrażających program nowego kierunku, zwanego w historii literatury modernizmem, neoromantyzmem lub Młodą Polską.

W 1898 roku w związku z 100. rocznicą urodzin Adama Mickiewicza uroczyście odsłonięto pomniki poety w Krakowie ( 14 czerwca)  i Warszawie ( 24 grudnia).

W 1898 roku otwarto Warszawski Instytut Politechniczny im. Mikołaja II, który  przekształcono w 1915 roku w politechnikę.

W 1898 roku wydano pierwszy numer "Kuriera Polskiego", dziennika informacyjnego wydawanego pod różnymi tytułami do roku 1939.

W 1898 roku w Warszawie ukazał się "Przegląd Filozoficzny", jednym z redaktorów był Władysław Tatarkiewicz.

W 1898 roku ukazał się dramat Stanisława Wyspiańskiego "Warszawianka".

W 1898 roku do Krakowa przyjeżdża z Berlina Stanisław Przybyszewski, pisarz i teoretyk cyganerii krakowskiej.

------

Źródło: "Wielka Historia Polski" Wydawnictwo Pinnex, Kraków 1999

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy