Reklama

1902 rok - kalendarium historii Polski

Ukazuje się pierwszy odcinek "Chłopów" Władysława Reymonta, sąd w Grazu wydaje dekret w sprawie sporu o Morskie Oko, w Przeworsku powstaje największa w monarchii austriacko-węgierskiej cukrownia. Oto najważniejsze wydarzenia 1902 roku na ziemiach polskich.

Ukazuje się pierwszy odcinek "Chłopów" Władysława Reymonta, sąd w Grazu wydaje dekret w sprawie sporu o Morskie Oko, w Przeworsku powstaje największa w monarchii austriacko-węgierskiej cukrownia. Oto najważniejsze wydarzenia 1902 roku na ziemiach polskich.

18  stycznia 1902 roku na  łamach warszawskiego "Tygodnika Ilustrowanego" ukazuje się pierwszy odcinek "Chłopów" Władysława Reymonta, 7 czerwca ukaże się pierwszy odcinek "Popiołów" Stefana Żeromskiego.

1 lipca 1902 roku decyzją władz pruskich zwiększono fundusz Komisji Kolonizacyjnej do 350 mln marek i wyznaczono dodatkowy fundusz na skup dóbr jako domen lub lasów rządowych.

6 lipca 1902 roku z inicjatywy działaczy endenckich  w  Poznaniu  utworzono Polski Związek Zawodowy, organizację grupującą robotników wielkopolskich.

Reklama

23 sierpnia 1902 roku  umiera Henryk Siemiradzki, malarz, czołowy przedstawiciel polskiego akademizmu.

13 września 1902 roku sąd w Grazu wydaje dekret w sprawie sporu o Morskie Oko. Odrzuca   roszczenia   węgierskie i jezioro wraz z Doliną Rybiego Potoku zostają przyznane Galicji.

17 listopada 1902 roku w Katowicach powstaje Polskie Towarzystwo Wyborcze na Śląsku. W wyniku prowadzonej przez Towarzystwo akcji wyborczej posłem do sejmu niemieckiego ze Śląska zostaje po raz pierwszy Polak, Wojciech Korfanty.

W listopadzie 1902 roku  odbyły się uroczyste obchody - w Krakowie i Lwowie - 25-lecia pracy pisarskiej Marii Konopnickiej.

W listopadzie 1902 roku  powstała Litewska Partia Demokratyczna, która w swoim programie wysuwała hasło utworzenia niezależnej i niepodległej Litwy.

W 1902 roku w Przeworsku powstała największa w monarchii austriacko-węgierskiej cukrownia.

W listopadzie 1902 roku Józef Mehoffer rozpoczął prace nad witrażami dla katedry wawelskiej.

W 1902 roku powstała symfonia Mieczysława Karłowicza "Odrodzenie", zapoczątkowując nowy okres w dziejach polskiej symfoniki.

W listopadzie 1902 roku we Lwowie wychodzi pierwszy numer "Pamiętnika Literackiego", pisma historyczno-literackiego wydawanego do roku 1939.

W latach 1902-1903 w wielu miastach Królestwa Polskiego m.in. w Białymstoku, Łodzi, Częstochowie i Warszawie, wybuchają strajki w związku z pogarszającymi się warunkami pracy i życia robotników.

------

Źródło: "Wielka Historia Polski" Wydawnictwo Pinnex, Kraków 1999

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy