Telegram, który zmienił historię Polski

100 lat temu Józef Piłsudski poinformował świat o odrodzeniu się Polski po 123. latach zaborów. 16 listopada 1918 roku w telegramie notyfikującym powstanie państwa polskiego Wódz Naczelny Armii Polskiej napisał: "Sytuacja polityczna w Polsce i jarzmo okupacji nie pozwoliły dotychczas narodowi polskiemu wypowiedzieć się swobodnie o swym losie. Dzięki zmianom, które nastąpiły wskutek świetnych zwycięstw armii sprzymierzonych - wznowienie niepodległości i suwerenności Polski staje się odtąd faktem dokonanym."

Józef Piłsudski podkreślił w nocie, że Państwo Polskie Niepodległe obejmuje wszystkie ziemie zjednoczonego kraju, powstaje z woli całego narodu i opiera się na podstawach demokratycznych. "Rząd Polski zastąpi panowanie przemocy, która przez sto czterdzieści lat ciążyła nad losami Polski - przez ustrój, zbudowany na porządku i sprawiedliwości" - napisał Józef Piłsudski w telegramie zaadresowanym do przywódców: Stanów Zjednoczonych, Anglii, Francji, Włoch, Japonii, Niemiec oraz "rządów wszystkich Państw wojujących i neutralnych".

Reklama

Depesza obwieszczająca istnienie wolnej Polski jest jednym z najważniejszych dokumentów naszej dyplomacji. Przygotowano ją w języku francuskim i 16 listopada 1918 roku wysłano do Komitetu Narodowego Polskiego w Paryżu i opublikowano w "Monitorze Polskim". 

Treść noty została nadana drogą radiową z terenu Cytadeli Warszawskiej w chwili, kiedy ten obiekt opuszczały ostatnie oddziały niemieckie. 

Większość krajów europejskich nawiązała stosunki dyplomatyczne z Polską kilka miesięcy później, w 1919 roku.

Informacyjna Agencja Radiowa
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama