Reklama

​Ukraińskie Zjednoczenie Narodowo-Demokratyczne

Ukrajinśke Nacionalno-Demokratyczne Objednannia UNDO powstało 11 lipca 1925 roku w wyniku połączenia Ukraińskiej Ludowej Partii Pracy (Ukrajinśka Narodno-Trudowa Partija - UNTP) oraz Ukraińskiej Partii Pracy Narodowej (Ukrajinśka Partija Nacionalnej Roboty - UPNR).

W swym programie opowiadało się za wspólną walką wszystkich ukraińskich warstw społecznych o niepodległe państwo ukraińskie. Partia bojkotowała kolejne wybory parlamentarne, choć nieliczni jej działacze bywali wybierani do sejmu. 

Partia prowadziła rozwiniętą działalność propagandową w prasie, a także poprzez tworzenie licznych organizacji kulturalno-oświatowych ("Proswita", "Ridna Szkoła"), gospodarczych ("Silskyj Hospodar", "Centro sojuz", "Narodna Torhowla") czy społecznych ("Sojuz Ukrajinok"). 

Do najważniejszych pism zaliczyć należy lwowski dziennik "Diło" i tygodnik "Swoboda", wychodzący w Przemyślu tygodnik "Ukrainśky Hołos" i lwowską "Radę". Przywódcami Ukraińskiego Zjednoczenia Narodowo-Demokratycznego byli m.in.: Samyjło Pidhirski, Dmytro Doncow, Dmytro Łewycki oraz Wołodymyr Celewicz.

Reklama

------

Źródło: "Wielka Historia Polski" Wydawnictwo Pinnex, Kraków 2000

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama