​Barbara Zapolya (1495 - 1515)

Królowa Polski, żona Zygmunta Starego.

Królowa Polski, żona Zygmunta Starego.

Była córką Stefana Zapolyi, wojewody siedmiogrodzkiego. Jej związek z królem Polski miał czysto polityczny charakter: poparcie możnej rodziny Zapolyów miało umocnić pozycję Władysława Jagiellończyka na tronie węgierskim. Po uroczystościach zaślubin i koronacji (8 lutego 1512) rozpoczął się krótki, ale udany okres pożycia małżeńskiego. Królowa powiła dwie córki: Jadwigę (ur. 1513), wydaną później za Joachima, elektora brandenburskiego, i Annę (ur. 1515), która zmarła w dzieciństwie. W trzy miesiące po urodzeniu Anny królowa zmarła.

Reklama
Źródło: "Wielka Historia Polski" Wydawnictwo Pinnex, Kraków 2000

INTERIA.PL
Dowiedz się więcej na temat: Barbara Zapolya | Zygmunt Stary
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama