​Bartoszewski Władysław ( 19 II 1922 - 24 IV 2015)

Historyk, publicysta, polityk.

Historyk, publicysta, polityk.

Więzień obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu (1940 - 41), następnie współorganizator i działacz "Żegoty" (organizacja wspomagająca Żydów), żołnierz Armii Krajowej, pracownik Biura Informacji i Propagandy oraz Delegatury Rządu, uczestnik Powstania Warszawskiego. W latach 1946 - 48 oraz 1949 - 54 był więziony pod zarzutem szpiegostwa (zrehabilitowany w 1955 roku). Współpracownik, a następnie redaktor "Tygodnika Powszechnego", sekretarz generalny polskiego PEN-Clubu (1972 - 82), wykładowca KUL oraz na uniwersytetach w Monachium, Augsburgu i Eichstatt. 

Reklama

Był współzałożycielem Towarzystwa Kursów Naukowych i wykładowcą "latającego uniwersytetu". Współzałożyciel i członek Komitetu Obrony Więzionych za Przekonania, powołanego przez KKP NSZZ "Solidarność". Internowany w stanie wojennym. 1990 - 95 ambasador RP w Wiedniu, 1995 i od 2000 minister spraw zagranicznych. Od 1997 roku był senatorem. Autor wielu książek i publikacji, znawca dziejów wojny i okupacji, laureat wielu prestiżowych nagród, m.in. polskich, niemieckich, izraelskich.
Źródło: "Wielka Historia Polski" Wydawnictwo Pinnex, Kraków 2000

INTERIA.PL
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama