​Berwiński Ryszard (1819 - 1879)

Poeta, etnograf, publicysta, działacz polityczny.

Poeta, etnograf, publicysta, działacz polityczny.

Studiował we Wrocławiu i Berlinie. W 1843 roku osiadł na stałe w Poznaniu, związał się z radykalnym skrzydłem demokratycznej konspiracji. Publikował w czasopismach wiersze liryczne, uprawiał krytykę literacką i malarską na łamach "Tygodnika Literackiego", wydał swoje wiersze i poematy (1844). W końcu 1845 roku został wysłany jako agitator do Galicji, gdzie go aresztowano, a potem przekazano władzom pruskim, które go więziły w Moabicie do grudnia 1847 roku W  roku  1848  został  członkiem  Komitetu   Narodowego w Poznaniu, brał udział w rozmowach z przedstawicielami ruchu narodowego z innych zaborów. Uczestniczył w zjeździe działaczy polskich we Wrocławiu  (3  -  8  kwietnia  1848), w I Zjeździe Słowiańskim w Pradze (2 - 12 czerwca 1848), gdzie współredagował Manifest do ludów Europy, oraz w zjeździe Ligi Polskiej w Kórniku (styczeń 1849). 

Reklama

W latach 1852 - 54 posłował do sejmu pruskiego, a potem wyjechał do Turcji, gdzie tworzył legiony polskie do walki z Rosją. Po zakończeniu wojny krymskiej pozostał w Turcji, służył w randze porucznika w pułkach dragonów Sadyka Paszy (1855 - 71). Przez wiele lat prowadził badania etnograficzne nad folklorem Wielkopolski, a  potem  Serbii,  Bułgarii  i  Turcji.  Zmarł w Stambule.Źródło: "Wielka Historia Polski" Wydawnictwo Pinnex, Kraków 2000


INTERIA.PL
Dowiedz się więcej na temat: Sadyk Pasza
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama