Reklama

Gołuchowski Agenor (8 II 1812 - 3 VIII 1875)

Polityk konserwatywny, namiestnik Galicji.

Po studiach prawniczych we Lwowie rozpoczął karierę urzędniczą (1835). Był następnie burmistrzem Lwowa (1848), naczelnikiem Galicji (1849), trzykrotnym jej namiestnikiem (1850 - 59, 1866 - 68, 1871 - 75) i   ministrem w rządzie austriackim (1859 - 60). Reprezentował austriacką rację stanu, przeciwstawiał się próbom konspiracji, był przeciwny reformie włościańskiej.

Współpracując z grupą skrajnie konserwatywnej szlachty z Galicji Wschodniej, ograniczał prawa językowe Ukraińców. Próbował narzucić cerkwi unickiej alfabet i kalendarz łaciński, co wywołało protesty nazwane "wojną azbuczną". Zasiadał w Sejmie Krajowym we Lwowie (1869 - 75), był dziedzicznym członkiem austriackiej Izby Panów. Jako zwolennik pracy organicznej przyczynił się do założenia Akademii Rolniczej w Dublanach (1856), Akademii Umiejętności w Krakowie (1872) i lwowskiej Szkoły Politechnicznej (1877).

Reklama
Źródło: "Wielka Historia Polski" Wydawnictwo Pinnex, Kraków 2000​​​​​

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama