Reklama

Grydzewski Mieczysław Jerzy, właściwie. M. Grycendler (27 XII 1894 - 9 I 1970)

Wydawca, redaktor, publicysta.

Urodził się w Warszawie, studia prawnicze odbywał w Moskwie i Warszawie, otrzymując w 1922 roku stopień doktora. W latach 1918 - 19 redagował pismo "Pro Arte et Studio", 1920 - 28 i 1935 - 39 redaktor i wydawca "Skamandra", 1924 - 39 założyciel, redaktor i wydawca "Wiadomości Literackich", które stały się najbardziej opiniotwórczym pismem kulturalno-społecznym II Rzeczypospolitej.

Od 1939 przebywał na emigracji w Paryżu, zaś od 1940 w Londynie, gdzie kontynuował wydawanie swego pisma pod tytułem "Wiadomości Polskie Polityczne i Literackie" (powierzając ich redagowanie Z. Nowakowskiemu); w 1946 roku pismo zostało zlikwidowane przez władze brytyjskie jako niewygodne politycznie; na jego miejsce powołano w tym samym roku "Wiadomości" (pod jego redakcją ukazywały się do 1966 roku, potem pod red. M. Chmielowca); umieszczał tu swoje felietony, recenzje literackie i teatralne, szkice polityczne. W 1957 powołał emigracyjną Akademię Literatury; 1945 - 46 redagował i wydawał Bibliotekę "Wczoraj i Dziś" oraz Bibliotekę Ziemi Naszej.

Inicjator i redaktor kilkunastu cennych antologii poezji polskiej (m.in. Wiersze polskie wybrane. Antologia poezji  od "Bogarodzicy" do chwili obecnej, Warszawa w pieśni, Kraj lat dziecinnych), Dzienników J. Lechonia, tomów korespondencji polskich pisarzy współczesnych; autor zbiorów felietonów Silva rerum, tomów prac eseistycznych i biograficznych: Kalejdoskop warszawski, Postacie kobiece w prozie i malarstwie polskim, Wspomnienia o Mickiewiczu, Szkice (wydane pośmiertnie). Laureat nagród Fundacji im. A. Jurzykowskiego w dziedzinie krytyki (1967) oraz im. A. Godlewskiej za prace redakcyjne (1968). Zmarł w Londynie.

Reklama

 


Źródło: "Wielka Historia Polski" Wydawnictwo Pinnex, Kraków 2000​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Dowiedz się więcej na temat: 'Skamander' | Fundacja im. A. Jurzykowskiego

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama