Reklama

Jankowski Jan Stanisław (6 V 1882 -13 III 1953)

Delegat Rządu RP na Kraj.

Z wykształcenia inżynier chemik, Członek "Zet-u", od 1905 roku w Narodowym Związku Robotniczym, w czasie wojny w Legionach Polskich i POW, w 1920 roku współzałożyciel i prezes (1920 - 23) Narodowej Partii Robotniczej (wystąpił w 1933 roku). Dwukrotnie minister pracy i opieki społecznej (1921 i 1926), poseł na sejm. Od 1937 roku w Stronnictwie Pracy i w warszawskim Klubie Demokratycznym.

W konspiracji związany ze Stronnictwem Pracy, od XII 1942 roku zastępca Delegata Rządu RP. Po aresztowaniu Jana Piekałkiewicza objął (formalnie w kwietniu 1943) obowiązki Delegata. Od maja 1943 roku w randze wicepremiera, stał również na czele Krajowej Rady Ministrów. Uczestniczył w powstaniu warszawskim - odznaczony Virtuti Militari. Aresztowany w marcu 1945 roku w Pruszkowie przez tajne służby sowieckie, sądzony w moskiewskim procesie szesnastu, skazany na 8 lat więzienia. Zmarł w więzieniu we Włodzimierzu nad Klaźmą.

Reklama

Źródło: "Wielka Historia Polski" Wydawnictwo Pinnex, Kraków 2000​

Dowiedz się więcej na temat: ZET | ​Narodowa Partia Robotnicza | Jan Piekałkiewicz

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama