Reklama

Jasiński Jakub (24 VII 1761 - 4 XI 1794)

Generał, poeta.

Ukończył Korpus Kadetów (1783), po czym dzięki protekcji członków stronnictwa patriotycznego został powołany na komendanta korpusu inżynierów litewskich (1789), organizując przy nim szkołę. W roku 1791 pracował przy Kanale Królewskim, projektując kolejny etap jego budowy. W wojnie polsko-rosyjskiej odznaczył się przygotowaniem Brześcia do obrony, za co otrzymał Virtuti Militari (1792).

Radykalizujący się pod wpływem ideologii jakobińskiej, w powstaniu kościuszkowskim ujawnił się jako przeciwnik dawnego porządku. Dzięki energicznym poczynaniom na Litwie, doprowadził do usunięcia Rosjan z Wilna (23 kwietnia 1794). On też, jako członek litewskiej Rady Najwyższej, spowodował aresztowanie i zgładzenie przywódców tamtejszych targowiczan, a później stoczył wiele potyczek z przeważającym coraz wyraźniej wrogiem. Zginął na szańcach Pragi (4 listopada). Pozostała po nim legenda żołnierza-bohatera i obfita twórczość poetycka wysokiej próby (m.in. Do egzulantów polskich o stałości, Do narodu, Sprzeczki), w większości o zabarwieniu rewolucyjnym i patriotycznym.

Reklama

Źródło: "Wielka Historia Polski" Wydawnictwo Pinnex, Kraków 2000​​​

Dowiedz się więcej na temat: Korpus Kadetów | obrona Brześcia

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama