Reklama

Jordan Zygmunt (2 V 1824? - 15 VI 1866)

Pułkownik, działacz polityczny.

Po ukończeniu prawa na UJ (1842) wstąpił do wojska rosyjskiego. Podczas powstania krakowskiego w 1846 roku zorganizował oddział, z którym zaatakował Proszowice i przez Michałowice wszedł na obszar Wolnego Miasta. Po klęsce powstania internowany przez Prusaków w Koźlu, udał się do Francji, gdzie studiował w szkole wojskowej. Do Krakowa wrócił w 1848 roku, a potem walczył na Węgrzech - w stopniu kapitana był adiutantem gen. H. Dembińskiego i J. Bema.

Po upadku powstania zaciągnął się do wojska tureckiego (1853 - 56), w stopniu pułkownika był szefem sztabu armii, walczył w wojnie krymskiej. Związał się z Hotelem Lambert,  wraz z gen. W. Zamoyskim tworzył na terenie Turcji dywizję polską, rywalizował o wpływy z Sadykiem Paszą. Jako agent Hotelu Lambert podróżował po Europie (1860 - 62), po wybuchu powstania styczniowego faktycznie przejął kierownictwo jego polityki zagranicznej (przebywając w Krakowie). Mianowany generałem, został dowódcą wojskowym województwa krakowskiego i sandomierskiego. Poniósł klęskę pod Komorowem i wrócił do Francji.

Reklama

Źródło: "Wielka Historia Polski" Wydawnictwo Pinnex, Kraków 2000​​​​​

Dowiedz się więcej na temat: Sadyk Pasza | Henryk Dembiński | hotel lambert

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama