​Kalinowski Konstanty (21 stycznia 1838 - 22 marca 1864)

Przywódca powstania 1863 roku na Litwie, działacz "czerwonych".

Przywódca powstania 1863 roku na Litwie, działacz "czerwonych".

Podczas studiów w Petersburgu nawiązał kontakt z kołem spiskowym Zygmunta Sierakowskiego, prowadził agitację wśród chłopów na Grodzieńszczyźnie, w celach propagandowych wydawał w języku białoruskim czasopismo "Mużyckaja Praúda" (1862 - 63). Popularyzował w nim program społeczny Centralnego Komitetu Narodowego, mobilizował chłopów białoruskich do walki z caratem. Po wybuchu powstania styczniowego został mianowany komisarzem w woj. grodzieńskim, a następnie wszedł w skład Wydziału Wykonawczego na Litwie (czerwiec 1863). Faktycznie kierował przez ostatnie pół roku powstaniem litewskim. Aresztowany i stracony.

Reklama


Źródło: "Wielka Historia Polski" Wydawnictwo Pinnex, Kraków 1999

INTERIA.PL
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama