​Kamieński Henryk Michał (24 lutego 1813 - 14 stycznia 1865)

Działacz i pisarz polityczny, publicysta, filozof. Pseudonimy: Filaret Prawdowski, XYZ.

Działacz i pisarz polityczny, publicysta, filozof. Pseudonimy: Filaret Prawdowski, XYZ.

Brał udział w powstaniu listopadowym jako adiutant gen. Michała Radziwiłła i gen. Jana Skrzyneckiego. Po upadku powstania przebywał pod nadzorem policyjnym w majątku rodzinnym i zajął się tam intensywnym samokształceniem. Od 1842 roku działacz i publicysta Związku Narodu Polskiego, współpracował z "Przeglądem Naukowym", "Rokiem" i "Tygodnikiem Literackim" (1843 - 45). Aresztowany w listopadzie 1845 roku, przetrzymywany był w X pawilonie Cytadeli Warszawskiej, a następnie zesłany do Wiatki, gdzie przebywał trzy i pół roku. 

Reklama

W początkach 1852 roku wyjechał z kraju na zawsze. Osiadł w Szwajcarii, przejściowo zamieszkiwał także w Tunisie i Algierze. Jego poglądy filozoficzne i społeczno-polityczne kształtowały się głównie pod wpływem Hegla i saintsimonistów. W swoich pracach propagował rewolucję i wojnę ludową. Napisał m.in.  "O prawdach żywotnych narodu polskiego" (1844), "Katechizm demokratyczny czyli opowiadania słowa ludowego" (1845) i "Wojnę ludową" (1866).


Źródło: "Wielka Historia Polski" Wydawnictwo Pinnex, Kraków 1999


INTERIA.PL
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama