​Kamiński Franciszek (20 listopada 1902 - 24 lutego 2000)

Komendant Batalionów Chłopskich, podpułkownik czasu wojny, generał w stanie spoczynku.

Komendant Batalionów Chłopskich, podpułkownik czasu wojny, generał w stanie spoczynku.

Przed wojną działacz Związku Młodzieży Wiejskiej, RP "Wici", później w PSL "Wyzwolenie", od 1931 roku prezes Polskiej Akademickiej Młodzieży Ludowej. Był bliskim współpracownikiem Macieja Rataja, współorganizował strajk chłopski w 1937 roku. Podczas okupacji w SL, współorganizował podziemne struktury "Rocha". Od grudnia 1940 roku był komendantem głównym Batalionów Chłopskich, zaś po scaleniu BCh z Armią Krajową dowodził Oddziałem I KG AK. Po rozwiązaniu AK został zastępcą szefa sztabu Delegatury Sił Zbrojnych na Kraj (1945). Po wojnie zasiadał we władzach PSL Mikołajczyka, był też posłem do KRN i Sejmu Ustawodawczego (1947). W latach 1949 - 56 więziony przez władze komunistyczne. W życiu politycznym PRL nie uczestniczył, pracował jako referent w centrali Rolniczej Spółdzielni Samopomoc Chłopska. W 1980 roku przyjął awans na generała brygady w stanie spoczynku (w 1993 roku awansowany na generała dywizji). Na kongresie zjednoczeniowym PSL w maju 1990 roku został jego honorowym prezesem.

Reklama


Źródło: "Wielka Historia Polski" Wydawnictwo Pinnex, Kraków 1999


INTERIA.PL
Dowiedz się więcej na temat: Maciej Rataj
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama