Karski Jan, właściwie Jan Kozielewski (24 czerwca 1914 - 13 lipca 2000)

Dyplomata, kurier i emisariusz, historyk.

 Dyplomata, kurier i emisariusz, historyk.

Od 1939 roku w konspiracji (Związek Walki Zbrojnej, potem Armia Krajowa), kurier między rządem RP na wychodźstwie a Komendą Gł. ZWZ-AK. Dwukrotnie przeniknął do warszawskiego getta i jednego z obozów zagłady, gromadząc dokumentację eksterminacji Żydów; swój raport naocznego świadka oraz inne materiały na ten temat złożył w 1942 roku w Londynie, a następnie prezydentowi Rooseveltowi (1943). Po wojnie pozostał w USA, pracował jako prof. historii dyplomacji w  Georgetown University w Waszyngtonie. Autor m.in.: "Story of a Secret State - 1944"(edycja polska: "Tajne państwo, opowieść o polskim podziemiu", wyd. 1999), "Wielkie mocarstwa a Polska 1919 - 1945"," Tragedia Szmula Zygelbojma". Odznaczony Orderem Orła Białego.

Reklama

Źródło: "Wielka Historia Polski" Wydawnictwo Pinnex, Kraków 1999
INTERIA.PL
Dowiedz się więcej na temat: Jan Karski
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama