Kasprzak Marcin (2 listopada 1860 - 7 września 1905)

Drukarz, działacz ruchu robotniczego.

Drukarz, działacz ruchu robotniczego.

Związał się z ruchem socjalistycznym ok. 1880 roku w Berlinie, od 1885 roku współorganizator organizacji robotniczych w Wielkopolsce. W latach 1886 - 87 więziony, zbiegł do Kongresówki. W roku 1888 współzałożyciel II Proletariatu, którego pracą kierował do 1891, m.in. w roku 1890 współorganizator pierwszego obchodu 1-majowego w Warszawie. W latach 1891 - 93 na emigracji w Londynie, oskarżony o kontakty z policją carską zamierzał wrócić do Warszawy, ale został przez władze rosyjskie aresztowany podczas przekraczania granicy i więziony do 1896 roku Następnie działacz PPS zaboru pruskiego, w 1897 roku wykluczony z partii za odmowę potępienia poglądów politycznych roku Luksemburg. Od 1904 roku w SDKPiL. Zaskoczony przez policję w nielegalnej drukarni partyjnej w Warszawie, stawiał opór z bronią w ręku; skazany na śmierć i stracony na stokach Cytadeli.

Reklama


Źródło: "Wielka Historia Polski" Wydawnictwo Pinnex, Kraków 1999INTERIA.PL
Dowiedz się więcej na temat: II Proletariat | SDKPiL
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama