​Kasprzycki Tadeusz (16 stycznia 1891 - 4 grudnia 1978)

Generał, adiutant Józefa Piłsudskiego.

Generał, adiutant Józefa Piłsudskiego.

Studiował nauki społeczne i prawo międzynarodowe na uniwersytecie w Genewie, nauki ścisłe na Sorbonie, w Paryżu ukończył Szkołę Nauk Politycznych i Wyższą Szkołę Wojenną. Od 1910 roku członek Związku Walki Czynnej i Związku Strzeleckiego. W lipcu 1914 roku był komendantem oficerskiej szkoły letniej w Oleandrach, a 2 sierpnia 1914 roku został komendantem I Kompanii Kadrowej. W latach 1915 - 18 organizator i komendant Polskiej Organizacji Wojskowej w Warszawie i Lublinie. Od jesieni 1918 roku adiutant J. Piłsudskiego. W latach 1927 - 1931 delegat RP na konferencję rozbrojeniową i do komisji wojskowej przy Lidze Narodów. Od 1931 roku pracuje w ministerstwie spraw wojskowych (od 1933 roku I wiceminister), od 1935 roku minister. W 1939 roku internowany wraz z rządem RP w Rumunii, od 1944 roku w Wielkiej Brytanii. Był jednym z założycieli Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie. Od 1954 roku w Kanadzie.  Opublikował "Kartki z dziennika oficera I Brygady", 1934.

Reklama


Źródło: "Wielka Historia Polski" Wydawnictwo Pinnex, Kraków 1999


INTERIA.PL
Dowiedz się więcej na temat: I Kompania Kadrowa | Związek Strzelecki
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama