​Kętrzyński Wojciech (11 lipca 1838 - 15 stycznia 1918)

Działacz narodowy na Mazurach, historyk, wydawca źródeł, etnograf, publicysta.

Działacz narodowy na Mazurach, historyk, wydawca źródeł, etnograf, publicysta.

Pochodził z rodziny von Winklerów (zniemczona szlachta polska), ale w młodości (1856) opowiedział się za polskością (m.in. wspierał powstanie 1863 roku, za co był więziony). W latach 1868 - 70 bibliotekarz w Kórniku, od 1876 roku do końca życia dyrektor Biblioteki Ossolineum. Autor prac edytorskich (m in. kontynuacja "Monumenta Poloniae Historica") i historycznych - na temat kwestii krzyżackiej oraz dziejów Pomorza i Prus Wsch. (m.in. "O ludności polskiej w Prusach niegdyś Książęcych"). Zebrał mazurskie pieśni ludowe, wykorzystane następnie przez Oskara Kolberga. Popularyzator sprawy mazurskiej w całej Polsce, inspirator i mecenas większości działań polskich na Mazurach na przełomie XIX i XX w. (pozyskał dla nich m.in. J.I. Kraszewskiego i H. Sienkiewicza), interesował się także ruchami polskimi na Kaszubach i na Śląsku. Był też autorem wierszy patriotycznych w języku niemieckim ("Aus dem Liederbuch eines Germaniesierten"), tłumaczem polskich i niemieckich poetów romantycznych. Na jego cześć w 1946 roku przemianowano miasto Rastenburg na Kętrzyn.

Reklama


Źródło: "Wielka Historia Polski" Wydawnictwo Pinnex, Kraków 1999


INTERIA.PL
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama