​Kiciński Bruno (7 października 1797 - 23 marca 1844)

Dziennikarz, poeta.

Dziennikarz, poeta.

Początkowo uczył się w wiedeńskim Theresianum (dostał nagrodę za pilność od samego cesarza Franciszka I), a następnie w kolegium pijarskim w Warszawie oraz w Szkole Prawa. Podczas studiów bywał czynnym uczestnikiem zebrań salonów literackich, skupiających grono zdolnej młodzieży. W1817 roku wspólnie z Józefem Brykczyńskim zaczął wydawać "Tygodnik Warszawski", rychło przemianowany na "Tygodnik Polski i Zagraniczny". W 1818 roku wraz z Teodorem Morawskim wydawał "Gazetę Codzienną Narodową i Obcą", a w 1821 roku ukazał się pod jego redakcją "Kurier Warszawski". Był twórcą pierwszego w Polsce zespołu pism ukazujących się pod jednolitym kierownictwem. W czasie powstania listopadowego walczył jako szeregowiec, ale przede wszystkim występował publicznie, przemawiając na uroczystościach patriotycznych i żałobnych. Był również współredaktorem "Polaka Sumiennego". Wydał "Poezje" (tom 1-8, 1840 - 43).

Reklama


Źródło: "Wielka Historia Polski" Wydawnictwo Pinnex, Kraków 1999


INTERIA.PL
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama