Kiszczak Czesław ( 19 października 1925 - 5 listopada 2015)

Generał, współpracownik Wojciecha Jaruzelskiego, uczestnik obrad Okrągłego Stołu.

Generał, współpracownik Wojciecha Jaruzelskiego, uczestnik obrad Okrągłego Stołu.

Ukończył Akademię Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Wieloletni pracownik kontrwywiadu i wywiadu wojskowego. W latach 1972 - 79 szef wywiadu wojskowego i zastępca szefa Sztabu Generalnego WP, a w latach 1979 - 81 szef Wojskowej Służby Wewnętrznej. W 1945 roku wstąpił do PPR, następnie do PZPR, od 1981 roku członek KC, od 1986 roku członek Biura Politycznego KC PZPR.  W 1981 roku objął stanowisko ministra spraw wewnętrznych, które sprawował do 1990 roku Był jednym z najbliższych współpracowników Wojciecha Jaruzelskiego, członkiem Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego (od grudnia 1981 do lipca 1983 roku). Odegrał pierwszorzędną rolę w zorganizowaniu rozmów z opozycją, współprzewodniczył obradom Okrągłego Stołu. Powołany w sierpniu 1989 roku na szefa rządu, nie zdołał sformować gabinetu. W rządzie Tadeusza Mazowieckiego został wicepremierem i ministrem spraw wewnętrznych, w lipcu 1990 roku zrezygnował z pełnionych funkcji. 

Reklama

Miał kilka procesów związanych z tragicznymi wydarzeniami w kopalniach Wujek i Manifest Lipcowy w grudniu 1981 roku. proces z 1996 roku zakończył się uniewinnieniem. Ponowny proces zakończył się w 2004 roku wyrokiem skazującym ( 4 lata więzienia, w wyniku amnestii złagodzono do 2 i zawieszono jego wykonanie). Trzeci proces generała rozpoczął się w 2006. W lutym 2007 miał zapaść wyrok, jednak oskarżony nie uczestniczył w procesie z powodu choroby. W lutym 2010 rozpoczął się czwarty proces Czesława Kiszczaka oskarżonego o przyczynienie się do śmierci górników. 26 kwietnia 2011 roku warszawski Sąd Okręgowy uniewinnił generała. Odrębne postępowanie w 2007 roku prowadziła Główna Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, która postawiła Czesława Kiszczaka w stan oskarżenia pod zarzutem działania w zorganizowanym związku przestępczym o charakterze zbrojnym. Sąd zakończył postępowanie w 2012 roku skazując go na 4 lata więzienia. W 2013 roku zakończono próby dochodzenia wobec generała z uwagi na stan jego zdrowia.  W lipcu 2014 sąd uznał jednak, że generał Czesław Kiszczak może uczestniczyć w procesach sądowych. 15 czerwca 2015 apelacja została oddalona, a wyrok stał się prawomocny.Źródło: "Wielka Historia Polski" Wydawnictwo Pinnex, Kraków 1999


INTERIA.PL
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy