​Klonowic Sebastian Fabian (1545 - 29 sierpnia 1602)

Poeta nurtu poezji mieszczańskiej.

Poeta nurtu poezji mieszczańskiej.

Jego twórczość przypadła na pogranicze renesansu i baroku. Jego dorobek zaliczany jest do nurtu poezji mieszczańskiej. Przebywał na Rusi, we Lwowie, potem osiadł w Lublinie, gdzie kolejno był m.in. ławnikiem, wójtem i burmistrzem. Debiutował w 1576 roku przekładem łac. katalogu królów Klemensa Janickiego. Pisał poematy: łaciński "Roxolania", w którym opisuje Ruś Czerwoną, miasta, wsie i obyczaje ludu a także niedolę i nędzę chłopów. W dydaktycznym poemacie "Flis, to jest spuszczanie statków Wisłą" (1595) opisując pracę flisaków zawarł motywy moralistyczne, m.in. zepsucie wynikające z chciwości. Satyryczny "Worek Judaszów" (1600) to poemat prawniczy opisujący różne rodzaje przestępstw, nieprawości i zbrodni. Alegoryczny "Victoria decorum" (1600) opisuje walkę chrześcijanina oraz jego możliwe zwycięstwo nad grzechem. Zawarł też w nim opis różnych występków przeciw naturze i prawom boskim oraz krytykę stosunków społecznych i religijnych. 

Reklama


Źródło: "Wielka Historia Polski" Wydawnictwo Pinnex, Kraków 1999


INTERIA.PL
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama