Reklama

​Kopański Stanisław (19 maja 1895 - 23 marca 1976)

Generał, dowódca Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich na Bliskim Wschodzie.

Służył w carskiej artylerii konnej (absolwent Michajłowskiej Szkoły Artylerii). Od XI 1918 roku w WP, uczestnik walk o Lwów i wojny polsko-bolszewickiej. Później wykładał w szkole oficerskiej w Toruniu, odbył też studia w paryskiej École Superieure de Guerre. W kampanii 1939 roku był szefem Oddziału III Sztabu Naczelnego Wodza. Przez Rumunię przedostał się do Francji. W IV 1940 roku został dowódcą Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich na Bliskim Wschodzie i w Afryce Płn. Później dowodził 3. Dywizją Strzelców Karpackich. Po wojnie pozostał na emigracji; pełnił obowiązki szefa sztabu Naczelnego Wodza i Generalnego Inspektora Korpusu Przysposobienia i Rozmieszczenia. Zmarł w Londynie. Pozostawił dwa tomy wspomnień ("Wspomnienia wojenne 1939 - 1945" oraz "Moja służba w Wojsku Polskim 1917 - 1939"). Był odznaczony m.in. dwukrotnie Virtuti Militari i Krzyżem Walecznych.

Reklama


Źródło: "Wielka Historia Polski" Wydawnictwo Pinnex, Kraków 1999

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL