Reklama

Kwaśniewski Aleksander (ur. 15 listopada 1954 roku)

Polityk, prezydent RP.

Studiował na Wydziale Ekonomiki Transportu Uniwersytetu Gdańskiego. Był działaczem  Socjalistycznego Związku Studentów Polskich, redaktorem naczelnym tygodnika "Itd." (1981 - 84), następnie szefem "Sztandaru Młodych" (1984 - 85). W XI 1985 roku powołano go na stanowisko ministra w gabinecie Zbigniewa Messnera. Następnie objął funkcję przewodniczącego Komitetu Młodzieży i Kultury Fizycznej, był ministrem ds. młodzieży (1987 - czerwiec 1990 roku), ministrem bez teki w rządzie Mieczysława Rakowskiego. Był także przewodniczącym Komitetu Społeczno- Politycznego Rady Ministrów (1988 - 1989) oraz prezesem Polskiego Komitetu Olimpijskiego (marzec 1988 - grudzień 1991). Uczestniczył w obradach Okrągłego Stołu, odgrywając w nich istotną rolę, m.in. jako współprzewodniczący zespołu roboczego ds. pluralizmu związkowego. Od 1977 roku był członkiem PZPR. W styczniu 1990 roku został przewodniczącym Rady Naczelnej Socjaldemokracji Rzeczypospolitej Polskiej. Był posłem na Sejm (1991 - 1995), przewodniczącym klubu  parlamentarnego Sojuszu Lewicy Demokratycznej (1991 - 95), przewodniczącym Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego (1993 - 1995). Prezydent RP, wybrany dwukrotnie - w 1995 roku i 2000 roku. Po pierwszym wyborze zrezygnował z członkostwa i przewodniczenia SdRP.

Reklama


Źródło: "Wielka Historia Polski" Wydawnictwo Pinnex, Kraków 1999

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama