Najważniejsze dzieła renesansu. Kalendarium ​

Renesans (odrodzenie) to okres w historii kultury europejskiej, trwający od XIV do XVI wieku.

Renesans (odrodzenie) to okres w historii kultury europejskiej, trwający od XIV do XVI wieku.

1307  - 1321 - powstaje Boska komedia Dantego

1341  - Petrarka (1304 - 1374) otrzymuje na Kapitolu wieniec laurowy, najwyższe odznaczenie poetyckie owej epoki

1349  - 1351 -  Boccaccio pisze Dekameron (pierwsze wydanie: 1470)

1420  - 1436 - Brunelleschi buduje kopułę nad kościołem Santa Maria del Fiore we Florencji

1446 - Donatello tworzy pomnik Gattamelaty w Padwie

1455 - Gutenberg stosując ruchome czcionki drukuje pierwszą książkę, Biblię  zwaną 42-wierszową

1473 - pierwszy druk polski, kalendarz na rok 1474, wydany w Krakowie przez Kaspra Straube

Reklama

1485 - Botticelli maluje Narodziny Wenus

1492  - 1497 - Bramante buduje kopułę i apsydę kościoła Santa Marie delle Grazie w Mediolanie

1497 - Leonardo da Vinci kończy Ostatnią wieczerzę

1500 - ukazują się Adagia Erazma z Rotterdamu 

1501  - 1503 -  powstają rzeźby Pieta i Dawid Michała Anioła 

1505 - Leonardo da Vinci tworzy Giocondę

1506 - Bramante rozpoczyna przebudowę bazyliki św.  Piotra i Pawła w Rzymie (potrwa do 1624)

1508 - Michał Anioł rozpoczyna 4-letnią pracę nad Stworzeniem świata dla Kaplicy Sykstyńskiej, Giorgione kończy obraz Koncert wiejski

1511 - ukazuje się Pochwała głupoty Erazma z Rotterdamu

1516 - ukazanie się Utopii Tomasza Morusa

1517  - 1533 -  Berecci buduje Kaplicę Zygmuntowską na Wawelu

1518 - Tycjan tworzy Wniebowzięcie

1526 - powstaje obraz Düerera Madonna z Dzieciątkiem

1528 - wydanie Dworzanina  Castiglione; wersja spolszczona -  Dworzanin polski Górnickiego - ukaże się w roku 1566

1529 - Luter publikuje Duży katechizm, zbiór zasad protestantyzmu

1532 - ukazuje się pośmiertnie Książę  Machiavellego, Ariosto   kończy Orlanda szalonego, a Rabelais zaczyna publikować Gargantuę i Pantagruela (ukończony 1564)

1538 - Padovano rzeźbi nagrobek prymasa Krzyckiego dla katedry gnieźnieńskiej

1540 - Holbein mł. maluje portret Henryka VIII

1543 - wydanie De revolutionibus orbium coelestium... Kopernika

1547 - rozpoczęcie budowy kopuły bazyliki św. Piotra i Pawła w Rzymie wg projektu Michała Anioła (ukończona 1564)

1549 - Palladio buduje sukiennice w Vicenzy, silnie inspirowane architekturą antyku

1550 - ukazują się Ody Ronsarda i Żywoty najznakomitszych architektów, rzeźbiarzy i malarzy Vasariego

1555 - powstaje obraz Tintoretta Św. Jerzy walczący ze smokiem

1556 - ukończenie budowy zamku Chambord nad Loarą

1563 - rozpoczęcie budowy Escurialu w Hiszpanii (ukończony 1584) 

1564 - ukazuje się Zgoda, pierwszy drukowany utwór J. Kochanowskiego 

1568 - powstaje obraz Bruegela st. Ślepcy; ukazuje się Zwierciadło M. Reja 

1570 - Veronese maluje Zaślubiny św. Katarzyny

1574 - ukończenie  kościoła  Il  Gesu  w  Rzymie,  pierwszej budowli barokowej

1580 - pierwsze wydania Prób Monteskiusza i Trenów Kochanowskiego

1581 - ukazuje się Jerozolima wyzwolona T. Tasso

1590 - 1593 - powstają pierwsze utwory dramatyczne Szekspira, najsłynniejszy - Hamlet - zostanie napisany w 1603 roku.Źródło: "Wielka Historia Polski" Wydawnictwo Pinnex, Kraków 2000

INTERIA.PL
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy