Od Mieszka I do Bolesława Chrobrego. Kalendarium wydarzeń na ziemiach polskich

Małżeństwo Mieszka I z Dobrawą, pierwsza wzmianka o państwie Mieszka, chrzest, utworzenie biskupstwa misyjnego. Oto kalendarium najważniejszych wydarzeń u początków państwa polskiego.

Małżeństwo Mieszka I z Dobrawą, pierwsza wzmianka o państwie Mieszka, chrzest, utworzenie biskupstwa misyjnego. Oto kalendarium najważniejszych wydarzeń u początków państwa polskiego.

960

Panowanie Mieszka I (ok. 960 - 992).

963

Pierwsza wiadomość o Mieszku I podana w Kronice saskiej Widukinda z Korbei. Mieszko, którego władzy podlegali Słowianie, zwani Licicaviki, doznaje klęski w walce z Wieletami i wspierającym ich grafem saskim Wichmanem.965

Małżeństwo Mieszka I z Dobrawą, córką księcia czeskiego Bolesława I Okrutnego, stanowiące potwierdzenie antywieleckiego sojuszu polsko-czeskiego.

965/66

Relacja podróżnika żydowskiego Ibrahima ibn Jakuba o państwie Mieszka I, które zostało określone jako najrozleglejsze z państw słowiańskich. Według tej relacji oparciem dla księcia była drużyna składająca się z 3 000 pancernych, z których każdy znaczył tyle co dziesięciu innych wojowników.

Reklama

966

Chrzest Mieszka I. Nie są znane dzień, miejsce i okoliczności. Najczęściej przyjmowana data - Wielkanoc (15 kwietnia) - jest hipotezą opartą na fakcie, iż zwyczajowo w tym terminie dokonywano tego rodzaju aktu. Jako miejsce chrztu podaje się dość często Ratyzbonę, lecz bardziej prawdopodobne wydaje się, iż pierwszy misyjny biskup Jordan, który mógł przybyć do Polski w otoczeniu Dobrawy, ochrzcił księcia i jego dwór na Ostrowie Lednickim - na Wielkanoc lub na Zielone Świątki.

967

Mieszko z pomocą czeską pokonuje Wolinian i Wieletów wspieranych przez Wichmana, który ginie w trakcie ucieczki. Miecz Wichmana przesłał polski książę swemu przyjacielowi cesarzowi.

Mieszko I zobowiązany do płacenia trybutu z części swego państwa aż po rzekę Wartę (tj. ziemi lubuskiej).

Narodziny syna Mieszka I i Dobrawy, Bolesława, zwanego później Chrobrym.

968

Utworzenie biskupstwa misyjnego, podległego bezpośrednio papiestwu. Pierwszym biskupem został pochodzący z Włoch lub z Lotaryngii Jordan. Po jego śmierci w 984 r. objął je Unger (Włoch lub Niemiec).

970

Emisja pierwszych denarów Mieszka I.

972

24 VI. Zwycięstwo Mieszka I i jego brata Czcibora pod Cedynią nad margrabią Marchii Wschodniej Hodonem. Opanowanie przez Mieszka Pomorza Zachodniego.

IX. Sąd cesarski (prawdopodobnie w Ingelheim) uznaje Mieszka za winnego naruszenia pokoju i zmusza księcia Polski do przysłania swego syna, młodego Bolesława, na dwór cesarski jako zakładnika.

973

W rywalizacji o tron cesarski po śmierci Ottona I, Mieszko angażuje się po stronie księcia bawarskiego Henryka Kłótnika, co naraża go na konflikt ze zwycięskim Ottonem

II. Bolesław zostaje odesłany jako zakładnik do Kwedlinburga.

977

Śmierć księżnej Dobrawy, żony Mieszka I.

979

Wyprawa Ottona II na Polskę zakończona niepowodzeniem wskutek jesiennych słot. Mieszko zaprzestaje płacenia trybutu cesarzowi.

980

Przejście Mieszka I do obozu cesarskiego potwierdzone małżeństwem z wyciągniętą dla tego celu z klasztoru w Kalbe Odą, córką Dytryka z rodu Haldensleben, margrabiego Marchii Północnej.

981

Opanowanie przez Włodzimierza Wielkiego, księcia Rusi, Grodów Czerwieńskich i Przemyśla.

983

Sojusz Mieszka I ze Szwecją potwierdzony małżeństwem córki władcy Polski, Świętosławy (Sygrydy), z królem Szwecji Erykiem Zwycięskim. W rywalizacji o tron niemiecki po śmierci Ottona II Mieszko I ponownie popiera księcia bawarskiego Henryka Kłótnika. 

984

Wielkanoc. Na dworze Henryka Kłótnika spotkanie popierających go: Mieszka I, księcia czeskiego Bolesława i księcia obodryckiego Mściwoja. Henryk jednak rychło wycofuje się z rywalizacji o tron niemiecki - w zamian za przywrócenie mu księstwa bawarskiego.

Śmierć pierwszego misyjnego biskupa Jordana.

Małżeństwo syna Mieszka I, Bolesława, z córką margrabiego miśnieńskiego Rykdaga. Po rychłej śmierci margrabiego małżeństwo to się rozpadło.

985

Udział Mieszka I w wyprawie saskiej na Wieletów.

986

Udział Mieszka I w wyprawie cesarza Ottona III na Wieletów, podczas której władca Polski przyprowadzając wielu wojów cesarzowi darował mu wielbłąda i wiele innych darów, a także uznał jego władzę. Małżeństwo syna Mieszka I, Bolesława, z bliżej nieznaną księżniczką węgierską (data przybliżona).

987

Małżeństwo syna Mieszka I, Bolesława, z Emnildą, córką Dobromira, księcia zachodniosłowiańskiego.

988 - 989

Wojna Mieszka I z królem Czech Bolesławem II Pobożnym. Książę polski uzyskuje poparcie cesarzowej Teofano i zajmuje Małopolskę z Krakowem i Sandomierzem. Zdobyte terytorium zostaje wydzielone we władanie Bolesławowi Chrobremu.

990

Mieszko I zajmuje w wojnie z Czechami Śląsk. Narodziny Mieszka II, syna Bolesława Chrobrego i Emnildy.

991

W dokumencie Dagome iudex Mieszko I, Oda i ich synowie Mieszko i Lambert oddają pod opiekę papiestwa "państwo gnieźnieńskie“. Dokument ten miał zapewnić sukcesję synom Ody i jej regencję, z pominięciem pierworodnego Bolesława Chrobrego, który otrzymał we władanie Małopolskę. Mieszko wspomaga cesarza Ottona III przy oblężeniu grodu Stodoran w Brennie.

992

25 V. Śmierć Mieszka I; zostaje pochowany w katedrze poznańskiej. 

Panowanie Bolesława Chrobrego Wielkiego (992 - 1025).

Źródło: "Wielka Historia Polski" Wydawnictwo Pinnex, Kraków 2000


INTERIA.PL
Dowiedz się więcej na temat: bolesław chrobry | dynastia Piastów
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy