Reklama

​Panowanie Bolesława Chrobrego (992 - 1025). Kalendarium wydarzeń

Wygnanie macochy i przyrodnich braci, wyprawa z Ottonem III na Obodrytów, Misja chrystianizacyjna biskupa Wojciecha, koronacja w 1025 r. Wykaz wydarzeń na ziemiach polskich za panowania Bolesława Chrobrego.

Wygnanie macochy i przyrodnich braci,  wyprawa z Ottonem III na Obodrytów, Misja chrystianizacyjna biskupa Wojciecha, koronacja w 1025 r. Wykaz wydarzeń na ziemiach polskich za panowania Bolesława Chrobrego.

992

Wygnanie przez Bolesława Chrobrego macochy Ody i jej synów; ich zwolenników, Przybywoja i Odylena, oślepiono.

995

Bolesław Chrobry uczestniczy w wyprawie Ottona III na Obodrytów.

996

Książę czeski Bolesław II uderza na Libice i morduje czterech synów księcia Sławnika wraz z rodzinami. Ocalały z pogromu Sobiebor-Sobiesław i jego bracia, biskup praski Wojciech oraz Radzim-Gaudenty, znaleźli schronienie w Polsce. Wojciech planował misję chrystianizacyjną wśród Wieletów.

Ponowne małżeństwo siostry Bolesława Chrobrego, Świętosławy-Sygrydy, z królem Danii Swenem Widłobrodym (data przybliżona).

Reklama

997

Misja chrystianizacyjna biskupa Wojciecha w kraju Prusów. Wojciech wraz z Radzimem-Gaudentym udają się Wisłą do Gdańska, skąd drogą morską dopływają na Sambię lub w okolice Elbląga. Deportowani zostają przez Prusów do granicy, lecz Wojciech postanawia kontynuować misję pieszo.

23 IV. Śmierć biskupa Wojciecha z rąk Prusów. Bolesław Chrobry po wykupieniu ciała męczennika uroczyście składa je w katedrze gnieźnieńskiej. Podejmuje także starania o kanonizację Wojciecha.

999

Papież Sylwester II ustanawia arcybiskupstwo św. Wojciecha w Gnieźnie i powołuje na stanowisko arcybiskupa przyrodniego brata św. Wojciecha, towarzysza jego pruskiej misji, Radzima-Gaudentego. Powstaje Żywot św. Wojciecha pióra Jana Kanapariusza.

1000

8 - 10 III. Zjazd gnieźnieński - synod kościelny w Gnieźnie, na który przybyli, jako pielgrzymi do grobu św. Wojciecha, cesarz Otton III, kardynał - oblacjonariusz Robert i liczni rzymscy oraz niemieccy dostojnicy. W trakcie zjazdu następuje intronizacja biskupa Radzima- Gaudentego i utworzenie diecezji kołobrzeskiej z biskupem Reinbernem, krakowskiej z biskupem Popponem oraz wrocławskiej z biskupem Janem. Utworzono również biskupstwo poznańskie, które wskutek protestu dotychczasowego biskupa misyjnego Ungera, powierzono mu jako bezpośrednio zależne od Stolicy Apostolskiej. Cesarz Otton III nakłada na głowę Bolesława Chrobrego diadem cesarski i wyraża zgodę na starania polskiego księcia o koronę oraz przyznaje mu prawo nadawania biskupstwom uposażenia i udzielania na nie inwestytury. Cesarz mianuje Bolesława bratem i współpracownikiem cesarstwa i nazywa go przyjacielem i sprzymierzeńcem narodu rzymskiego. Otton ofiarowuje także polskiemu władcy gwóźdź z krzyża Chrystusa i włócznię św. Maurycego, sam zaś otrzymuje ramię św. Wojciecha. Postępowanie cesarza spotyka się z krytyką niemieckich feudałów, wyrażoną w kronice biskupa Thietmara słowami: niech Bóg wybaczy cesarzowi, iż z trybutariusza uczynił pana.

Narodziny Ottona, syna Bolesława Chrobrego i Emnildy.

1002

Wykorzystując, po śmierci Ottona III, rywalizację kilku kandydatów do tronu niemieckiego, Bolesław Chrobry zajmuje Łużyce, Milsko i Miśnię.

24 VII. Na zjeździe w Merseburgu Bolesław Chrobry składa Henrykowi II hołd z Łużyc i Milska. Postanowiono małżeństwo córki Bolesława, Regelindy, z margrabią miśnieńskim Hermanem. W momencie wyjazdu władcy Polski z Merseburga dokonano na niego zamachu, z którego wyszedł cało dzięki pomocy księcia saskiego Bernarda i margrabiego Henryka ze Schweinfurtu.

Wykorzystując kryzys polityczny w Czechach, wywołany okrutnymi rządami Bolesława III Rudego, Chrobry pomaga w zdobyciu tronu praskiego Włodziwojowi, a po jego śmierci przywraca do władzy w Czechach Bolesława Rudego.

1003

Okrutne rządy księcia czeskiego Bolesława III Rudego powodują kolejną interwencję Bolesława Chrobrego. Książę polski zaprasza Bolesława do pogranicznego grodu na rozmowy, podczas których więzi go, oślepia i sam przejmuje władzę w Pradze. Wobec odmowy złożenia hołdu z Czech królowi niemieckiemu Henrykowi II, rozpoczyna się wojna z Niemcami.

12 XI. Zamordowanie w Międzyrzeczu pięciu braci eremitów (Benedykt, Jan, Barnaba i dwóch służebników).

1004

Niemiecka wyprawa rekonesansowa na Budziszyn.

VIII. Zbrojna interwencja niemiecka w Czechach. Zaskoczony Bolesław Chrobry uchodzi z Pragi, którą zajmuje król niemiecki Henryk II, osadzając w niej Jaromira. W toku dalszych działań wojennych Henryk zajmuje Budziszyn. Powstaje Żywot św. Wojciecha, pióra biskupa Brunona z Kwerfurtu. Autor kapelan Ottona III, arcybiskup misyjny na Węgrzech, będąc w Polsce opracowuje także Żywot Pięciu Braci Męczenników (zob. r. 1003) oraz list do króla niemieckiego Henryka II, w którym potępia sojusz Niemiec z Wieletami (zob. r. 1005), prowadzący do zwycięstwa pogaństwa na Pomorzu.

1005

Wyprawa Henryka II na Polskę. Niemcy, z posiłkami czeskimi i wieleckimi, trasą Chociebuż - Krosno - Międzyrzecz - Pniewy, dociera pod Poznań. Tu zostaje zawarty pokój, nazwany przez kronikarza niemieckiego, Thietmara, niedobrym pokojem, jednak to Bolesław Chrobry traci Czechy, Łużyce, Milsko i Pomorze Zachodnie.

Biskup kołobrzeski Reinbern zostaje przez Wolinian zmuszony do ucieczki.

1007

Bolesław Chrobry zajmuje ponownie Łużyce.

1009

Męczeńska śmierć Brunona z Kwerfurtu w czasie misji chrystianizacyjnej wśród Jaćwięgów.

1010

Wyprawa Sasów i Czechów pod wodzą księcia saskiego Bernarda pustoszy kraj Dziadoszan na Śląsku.

1012

Wyprawa niemiecka na Polskę, z powodu śmierci jej wodza, arcybiskupa magdeburskiego Walterda, dociera jedynie do Białej Góry (Belgern) nad Łabą. Z powodu rozlanej Łaby Niemcy nie mogą przyjść z pomocą Lubuszy, zdobywanej w tym czasie przez Bolesława Chrobrego.

1013

24 V. Pokój w Merseburgu. Bolesław Chrobry składa hołd z tytułu posiadania z nadania króla niemieckiego Łużyc i Milska. Polski książę obiecuje 300 rycerzy na rzymską wyprawę Henryka, uzyskując obietnicę analogicznej pomocy w razie wyprawy na Ruś. Syn Bolesława, Mieszko, który prowadzi rokowania pokojowe, zobowiązuje się do małżeństwa z Rychezą, córką palatyna nadreńskiego Ehrenfrieda (Ezzona), wnuczką Ottona II i siostrzenicą Ottona III.

Bolesław Chrobry wydziela synowi Mieszkowi II ziemię krakowską.

Wyprawa Bolesława Chrobrego na Ruś z pomocą dla Świętopełka uwięzionego przez swego ojca.

1015

VII - IX. Najazd Henryka II na Polskę. Wojska niemieckie, wspierane przez czeskiego księcia Udalryka, zostają powstrzymane nad Odrą

przez Bolesława Chrobrego i jego syna Mieszka, który następnie ściga napastników aż do grodu Strzała nad Łabą.

1016

26 VII. Narodziny Kazimierza Karola (później nazwanego Odnowicielem), syna Mieszka II i Rychezy.

1017

Przymierze niemiecko-ruskie w celu jednoczesnego uderzenia na Polskę. Atak księcia ruskiego Jarosława na Brześć nad Bugiem zostaje odparty. Syn Bolesława, Mieszko, prowadzi dywersyjne i wyprzedzające działania w Czechach.

Wyprawa niemiecka (VII - VIII), z posiłkami czeskimi i lucickimi, załamuje się na bezskutecznym oblężeniu Niemczy.

Śmierć Emnildy, żony Bolesława Chrobrego.

1018

30 I. Pokój w Budziszynie. Łużyce, Milsko i Morawy zostają przy Polsce bez obowiązku hołdu lennego dla cesarza.

3 II. Bolesław Chrobry żeni się z Odą, córką margrabiego miśnieńskiego Ekkeharda.

Wyprawa Bolesława Chrobrego z posiłkami niemieckimi, węgierskimi i z Pieczyngami, na Ruś. Po zwycięstwie nad Jarosławem nad Bugiem, Bolesław bez przeszkód zajmuje oblegany przez Pieczyngów Kijów i osadza na tronie swego zięcia Świętopełka.

1019

Przyłączenie, w czasie powrotu Bolesława Chrobrego z Rusi, ziemi Lędzian (z Czerwieniem i Przemyślem).

1025

18 IV. Koronacja Bolesława Chrobrego  w Gnieźnie.

17 VI. Śmierć Bolesława Chrobrego; zostaje pochowany w katedrze poznańskiej.
Źródło: "Wielka Historia Polski" Wydawnictwo Pinnex, Kraków 2000


Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy