Reklama

​Panowanie Bolesława II Śmiałego, zwanego też Szczodrym (1058 - 1079). Kalendarium wydarzeń

Konsekracja odbudowanej przez Bolesława Śmiałego katedry gnieźnieńskiej, Stanisław ze Szczepanowa zostaje biskupem krakowskim, wojna polsko-czeska, konflikt Bolesława Śmiałego z biskupem krakowskim. Wykaz najważniejszych wydarzeń za panowania Bolesława Śmiałego.

Konsekracja odbudowanej przez Bolesława Śmiałego katedry gnieźnieńskiej, Stanisław ze Szczepanowa zostaje biskupem krakowskim, wojna polsko-czeska, konflikt Bolesława Śmiałego z biskupem krakowskim. Wykaz najważniejszych wydarzeń za panowania Bolesława Śmiałego.

1060

Bolesław Śmiały, wspierając zabiegi Beli o tron węgierski, organizuje dywersyjny najazd na Czechy w celu powstrzymania księcia czeskiego, Spitygniewa, od ataku na Węgry. Polska wyprawa na Hradec na Morawach kończy się niepowodzeniem przez lekkomyślny upór księcia, lecz dywersja się powiodła i Bela pokonał proniemiecko nastawionego Andrzeja. Zaangażowanie się Bolesława w sprawy węgierskie powoduje uniezależnienie się od Polski Pomorza.

Bolesław zaprzestaje płacenia Czechom trybutu ze Śląska.

1062

XII. Małżeństwo siostry Bolesława Śmiałego Świętosławy (Swatawy) z księciem czeskim Wratysławem.

Reklama

1063

Wyprawa Bolesława Śmiałego na Pomorze przywraca zależność Pomorza Gdańskiego od Polski.

Bolesław wspiera na Węgrzech Gejzę, syna Beli.

1064

Konsekracja odbudowanej przez Bolesława Śmiałego katedry gnieźnieńskiej. Nowym arcybiskupem zostaje Bogumił.

1065

Bolesław Śmiały funduje i bogato wyposaża klasztor benedyktyński w Mogilnie.

1069

Bolesław Śmiały wyprawia się na Ruś i wprowadza na tron kijowski Izasława, męża swej ciotki Gertrudy. Zajmuje także Grody Czerwieńskie. Z osobą Gertrudy wiąże się tzw. Kodeks Gertrudy, iluminowany psałterz z X w., przeznaczony dla arcybiskupa Trewiru, Egbera. Do owego Kodeksu w XI w. zostały dołączone modlitwy przeznaczone dla Gertrudy. Kodeks znalazł się w Polsce po śmierci Gertrudy, być może w 1103 r., wraz z wnuczką Gertrudy Zbysławą.

Udział Pomorzan w morskiej wyprawie króla duńskiego Swena Estrydsena przeciw Anglii.

Narodziny Mieszka, syna Bolesława Śmiałego.

1071

Król niemiecki Henryk IV na zjeździe w Miśni rozstrzyga konflikt między Polską a Czechami. Nakazuje zaprzestania wzajemnych napadów i zobowiązuje Bolesława Śmiałego do płacenia Czechom trybutu ze Śląska.

1072

Bolesław Śmiały, wbrew porozumieniu z roku poprzedniego, napada na Czechy.

Stanisław ze Szczepanowa zostaje biskupem krakowskim.

1073

Porozumienie Bolesława Śmiałego z Sasami i Wieletami. Planowana wyprawa Henryka IV na Polskę nie dochodzi do skutku z powodu buntu Sasów.

1075

W sporze między cesarzem Henrykiem IV a papieżem Grzegorzem VII, Bolesław Śmiały opowiada się po stronie papiestwa. Odnowienie metropolii kościelnej w Gnieźnie, której podlegają diecezje: krakowska, wrocławska, poznańska i nowo utworzona płocka.

Założenie biskupstwa w Płocku. Fundacja opactwa benedyktyńskiego w Lubiniu koło Kościana.

1076

Wojna polsko-czeska.

25 XII. Bolesław Śmiały, za zgodą papieża Grzegorza VII, koronuje się w Gnieźnie na króla Polski. Podkreślenie niezależności Polski od Cesarstwa oceniono w Niemczech jako dokonane na hańbę państwa niemieckiego, wbrew prawu i sprawiedliwości.

1076 - 1079

Duże wydatki państwowe rodzą politykę psucia pieniądza, co doprowadza do ruiny średnie i drobne rycerstwo.

1077

Bolesław Śmiały wprowadza na tron węgierski Władysława, syna Beli I. Bolesław Śmiały interweniuje na Rusi i osadza w Kijowie Izasława.

1079

Konflikt Bolesława Śmiałego z biskupem krakowskim. Przyczyny konfliktu nie są znane. Sąd królewski skazał biskupa za zdradę (przez co rozumiano wówczas również przeciwstawienie się woli panującego) na obcięcie członków. Ten wyrok spowodował wzrost opozycji przeciwko Bolesławowi Śmiałemu, której przewodził możnowładca z rodu Starzów, Sieciech. Buntownicy doprowadzili do wygnania króla (z żoną i synem Mieszkiem) na Węgry.

Władzę w Polsce objął brat Bolesława, Władysław Herman.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy