Reklama

​Panowanie Kazimierza Wielkiego (1333-1370). Kalendarium wydarzeń

Kazimierz był najmłodszym synem Władysława I Łokietka. Wprowadził wiele reform i zmodernizował kraj. Jego śmierć zakończyła rządy Piastów w Polsce. Wykaz wydarzeń od 1333 do 1370 roku.

25 kwietnia 1333 roku  koronacja Kazimierza Wielkiego na króla polskiego przez Janisława, arcybiskupa gnieźnieńskiego, w katedrze krakowskiej, wśród nader uroczystych i głośnych obchodów. Wykorzystując obecność delegacji krzyżackiej przedłużył król o rok rozejm z Zakonem.

Reklama

1334

9 października 1334 roku król Kazimierz wystawił przywilej pozwalający Żydom na swobodne osiedlanie się w królestwie i organizowanie się w gminy wyznaniowe, wyjmując je spod jurysdykcji miejskiej i wiejskiej, a poddając sądowi wojewody, zaś w sprawach gardłowych - sądownictwu króla.

1335

27 lutego 1335 roku król Kazimierz wystawił dokument lokacyjny, na którego podstawie powstało obok Krakowa miasto Kazimierz na prawie magdeburskim. Obdarował je władca przywilejami gospodarczymi, zezwalając jego mieszkańcom na urządzenie składu soli, ołowiu i miedzi na budowę postrzygalni i wagi miejskiej oraz na swobodny handel i rozwój różnorakich rękodzieł.

W listopadzie 1335 roku  poprzedzony żywą akcją dyplomatyczną na dworach europejskich, niechętnych Luksemburgom (Wittelsbachowie, Andegaweni) zjazd w Wyszehradzie, podczas którego doszło do zawarcia pokoju polsko-czeskiego (19 listopada). Kazimierz Wielki zgodził się na wypłacenie Janowi Luksemburskiemu odszkodowania w wysokości 20 tysięcy grzywien za zrzeczenie się tytułu króla polskiego oraz za opuszczenie ziemi rudzkiej z zamkiem w Bolesławcu.

W zakresie stosunków polsko-krzyżackich sąd polubowny królów Czech i Węgier zobowiązał Zakon do przekazania Polsce niedawno niedawno zagarniętych Kujaw i ziemi dobrzyńskiej, natomiast Pomorze miało pozostać przy Krzyżakach w formie tzw. jałmużny wieczystej.

1337

Kolejne wyprawy zbrojne krzyżacko- czeskie przeciw Litwie.

W marcu 1337 roku w Inowrocławiu spotkanie władcy Czech i przedstawicieli wielkiego mistrza krzyżackiego z królem Kazimierzem, w wyniku którego Krzyżacy przekazali Polsce Kujawy z Inowrocławiem i Kruszwicą.

W Poznaniu natomiast został zawarty dziesięcioletni rozejm między Czechami a Polską. Pod koniec roku król polski zaskarżył Krzyżaków w kurii awiniońskiej o bezprawny zabór Pomorza.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama