Reklama

​Panowanie Władysława Hermana (1079 - 1102). Kalendarium wydarzeń

Rządy palatyna Sieciecha, Wyprawa Hermana i Sieciecha dociera do Bałtyku, na zjeździe w Gnieźnie Władysław Herman wydziela synom dzielnice, spisano katalog ksiąg biblioteki kapituły katedralnej w Krakowie. Wykaz najważniejszych wydarzeń historycznych za panowania Władysława Hermana.

Rządy palatyna Sieciecha, Wyprawa Hermana i Sieciecha dociera do Bałtyku, na zjeździe w Gnieźnie Władysław Herman wydziela synom dzielnice, spisano katalog ksiąg biblioteki kapituły katedralnej w Krakowie. Wykaz najważniejszych wydarzeń historycznych za panowania Władysława Hermana.

1081

Sojusz polsko-czeski potwierdzony małżeństwem Władysława Hermana z Judytą, córką księcia czeskiego Wratysława.

1082

2/3 IV. Śmierć Bolesława Śmiałego na Węgrzech.

Powołanie Lamberta III na biskupstwo. 

1086

Na prośbę Władysława Hermana powraca do Krakowa syn Bolesława Śmiałego, Mieszko.

20 VIII. Narodziny syna Władysława Hermana i Judyty, Bolesława Krzywoustego. Długo oczekiwane przyjście na świat pierworodnego syna książęcej pary miało nastąpić w wyniku wysłania specjalnego poselstwa z darami (m.in. ze złotym posągiem wielkości dziecka) do Saint Gilles w Prowansji, miejsca kultu św. Idziego, patrona dotkniętych chorobami, epileptyków oraz kobiet karmiących. Władysław Herman funduje kościoły pod wezwaniem św. Idziego w Inowłodziu i Giebułtowie.

Reklama

24/25 XII. Śmierć żony Władysława Hermana, Judyty. Pochowana zostaje w katedrze płockiej.

1088

Małżeństwo Władysława Hermana z siostrą cesarza Henryka IV, wdową po Salomonie węgierskim, Judytą Marią.

Mieszko Bolesławowic żeni się z nieznaną z imienia Rusinką.

1089

Otrucie Mieszka Bolesławowica przez wrogów z obawy, by krzywdy ojca nie pomścił.

Odesłanie do klasztoru w Kwedlinburgu Zbigniewa, pierworodnego syna Władysława Hermana (z małżeństwa ze swoją poddanką, być może pochodzącą z rodu Prawdziców).

Rządy palatyna Sieciecha, który wobec choroby Władysława Hermana obsadzał stanowiska zaufanymi ludźmi, bił monetę z własnym imieniem i budował własne grody (w Sieciechowie nad Wisłą, pod Płockiem z kościołem św. Benedykta Benedykta i na Okole pod Wawelem z kościołem św. Andrzeja).

1090

Wyprawa zbrojna Władysława Hermana i Sieciecha na Pomorze Zachodnie dociera do Bałtyku.

1091 - 1092

Nieudana wyprawa Władysława Hermana na Pomorze Zachodnie, które utrzymuje niezależność.

1092

Władcy ziemi halickiej, książęta Rościsławicze, wspierani przez Połowców pustoszą polskie pogranicze.

1093

Wygnani z kraju wrogowie Sieciecha wydostają z klasztoru Zbigniewa i przy poparciu księcia czeskiego Brzetysława organizują jego powrót do Polski. Na Śląsku uzyskują poparcie zarządzającego tą dzielnicą komesa Magnusa. Buntownicy pokonują Sieciecha i wymuszają na Władysławie Hermanie uznanie Zbigniewa za legalnego syna oraz wydzielenie mu Śląska jako własnej dzielnicy. Bolesław Krzywousty otrzymał Kłodzko.

1096

Władysław Herman zmusza Zbigniewa do ucieczki ze Śląska do Kruszwicy na Kujawach. Tu też, mimo pomocy Pomorzan, ponosi Zbigniew klęskę nad jeziorem Gopło i zostaje uwięziony w Sieciechowie.

1097

Pod naciskiem możnych na czele z arcybiskupem Marcinem Zbigniew zostaje uwolniony, a na zjeździe w Gnieźnie Władysław Herman wydziela synom dzielnice: Zbigniew otrzymuje Wielkopolskę, a Bolesław Krzywousty - Śląsk.

1098 - 1099

Współdziałając Zbigniew i Bolesław Krzywousty zmuszają ojca w Żarnowcu do wyrażenia zgody na odsunięcie Sieciecha od władzy. Gdy Sieciech uciekł do Sieciechowa, a Władysław Herman wycofał się z obietnicy i przeszedł na stronę swojego wojewody, bracia oblegli ojca w Płocku. Tu, przy pośrednictwie arcybiskupa gnieźnieńskiego Marcina, dochodzi do ugody synów z Władysławem, który obiecał, że już nigdy więcej nie zatrzyma [przy sobie] Sieciecha. Gdy Władysław Herman ponownie nie dotrzymuje swej obietnicy, bracia zmuszają go do wygnania Sieciecha z kraju.

1101

Spisanie katalogu ksiąg biblioteki kapituły katedralnej w Krakowie, pierwszego katalogu bibliotecznego na ziemiach polskich.

1102

4 VI. Śmierć Władysława Hermana.
Źródło: "Wielka Historia Polski" Wydawnictwo Pinnex, Kraków 2000


Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy