Reklama

21 postulatów wysuniętych przez Międzyzakładowy Komitet Strajkowy z siedzibą w Stoczni Gdańskiej

Postulaty Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego sformułowano w nocy z 16 na 17 sierpnia 1980 roku. Listę tworzyło osiemnaście osób.

Postulaty Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego sformułowano w nocy z 16 na 17 sierpnia 1980 roku. Listę tworzyło osiemnaście osób.

1.            Zaakceptować niezależne od partii i pracodawców Wolne Związki Zawodowe, zgodnie z ratyfikowaną przez PRL Konwencją nr 87 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącą wolności związkowych.

2.            Zagwarantować prawo do strajku oraz bezpieczeństwo strajkujących i osób wspomagających.

3.            Przestrzegać zagwarantowanej w Konstytucji PRL wolności druku i publikacji, a tym samym nie represjonować niezależnych wydawnictw oraz udostępnić środki masowego przekazu dla przedstawicieli wszystkich wyznań.

Reklama

4.            Przywrócić do poprzednich prac:

a)            ludzi zwolnionych z pracy za obronę praw pracowniczych, w szczególności uczestników strajków w 1970 i 1976 r., studentów wydalonych z uczelni za przekonania,

b)           zwolnić wszystkich więźniów politycznych (w tym Edmunda Zadrożyńskiego, Jana Kozłowskiego, Marka Kozłowskiego),

c)            znieść represje za przekonania.

5.            Podać w środkach masowego przekazu informację o utworzeniu się Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego oraz opublikować żądania.

6.            Podjąć realne działania mające na celu wyprowadzenie kraju z sytuacji kryzysowej poprzez:

a)            podawanie do publicznej wiadomości pełnej informacji o sytuacji społeczno-gospodarczej,

 b)          umożliwienie wszystkim środowiskom i warstwom społecznym uczestniczenia w dyskusji nad programem reform.

7.            Wypłacić wszystkim pracownikom biorącym udział w strajku wynagrodzenie za okres strajku - jak za urlop wypoczynkowy z funduszu Centralnej Rady Związków Zawodowych.

8.            Podnieść zasadnicze uposażenie każdego pracownika o 2000 zł na miesiąc jako rekompensatę dotychczasowego wzrostu cen.

9.            Zagwarantować automatyczny wzrost płac równolegle do wzrostu cen i spadku wartości pieniądza.

10.          Realizować pełne zaopatrzenie rynku wewnętrznego w artykuły żywnościowe, a eksportować wyłącznie nadwyżki.

11.          Wprowadzić na mięso i jego przetwory kartki - bony żywnościowe (do czasu opanowania sytuacji na rynku).

12.          Znieść ceny komercyjne oraz sprzedaż za dewizy w tzw. eksporcie wewnętrznym.

13.          Wprowadzić zasady doboru kadry kierowniczej na zasadach kwalifikacji, a nie przynależności partyjnej oraz znieść przywileje MO, SB i aparatu partyjnego poprzez:

a)            zrównanie zasiłków rodzinnych,

b)           zlikwidowanie specjalnej sprzedaży itp.

14.          Obniżyć wiek emerytalny dla kobiet do 50 lat, a dla mężczyzn do 55 lat lub przepracowanie w PRL 30 lat dla kobiet i 35 lat dla mężczyzn bez względu na wiek.

15.          Zrównać renty i emerytury starego portfela do poziomu aktualnie wypłacanych.

16.          Poprawić warunki pracy służby zdrowia, co zapewni pełną opiekę medyczną osobom pracującym.

 17.         Zapewnić odpowiednią liczbę miejsc w żłobkach i przedszkolach dla dzieci kobiet pracujących.

18.          Wprowadzić urlop macierzyński płatny przez okres 3 lat na wychowanie dzieci.

 19.         Skrócić czas oczekiwania na mieszkania.

20.          Podnieść diety z 40 zł do 100 zł i dodatek drożyźniany.

21.          Wprowadzić wszystkie soboty wolne od pracy, pracownikom w ruchu ciągłym i systemie 3-brygadowym brak wolnych sobót zrekompensować zwiększonym wymiarem urlopu wypoczynkowego lub innymi płatnymi dniami wolnymi od pracy.

Źródło: "Wielka Historia Polski" Wydawnictwo Pinnex, Kraków 2000Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy