Reklama

Dokumenty II RP: Polsko - sowiecki akt o nieagresji z 25 lipca 1932 roku

Pakt został zawarty pierwotnie na trzy lata. 5 maja 1934 został przedłużony do 1945 roku.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej z jednej strony i Centralny Komitet Wykonawczy Związku Socjalistycznych Republik Rad z drugiej, (...) postanowili zawrzeć niniejszy traktat (...).

Art. 1. Obie umawiające się strony, stwierdzając, że wyrzekły się wojny jako narzędzia polityki narodowej w ich wzajemnych stosunkach, zobowiązują się wzajemnie do powstrzymywania się od wszelkich działań agresywnych lub od napaści jedna na drugą zarówno samodzielnie, jak łącznie z innymi mocarstwami.

(...)

Art. 2. W razie gdyby jedna z umawiających się stron została napadnięta przez państwo trzecie lub przez grupę państw trzecich, druga umawiająca się strona obowiązuje się nie udzielać ani bezpośrednio, ani pośrednio pomocy i poparcia państwu napadającemu przez cały czas trwania zatargu.

Reklama

(...)

Art. 3. Każda z umawiających się stron obowiązuje się nie brać udziału w żadnych porozumieniach z punktu widzenia agresji jawnie dla drugiej strony wrogich.

(...)

Art. 7. Traktat zawiera się na trzy lata, przy czym, o ile jedna z umawiających się stron nie wymówi go na sześć miesięcy przed upływem terminu, to będzie się uważało, że okres mocy traktatu został przedłużony automatycznie na dalszy okres dwuletni.1)

(...)

Sporządzono w Moskwie w dwóch egzemplarzach, dnia 25 lipca 1932 roku

 

                                                        S. Patek    N. Krestinski

 

Zobacz także: Polsko - niemiecka deklaracja o niestosowaniu przemocy z 1934 rokuŹródło: "Wielka Historia Polski" Wydawnictwo Pinnex, Kraków 2000


Reklama

Reklama

Reklama

Reklama