Reklama

Dokumenty II RP: Skład I rządu RP na wychodźstwie

Na wychodźstwie jako pierwszy (29 - 30 września 1939 roku) ukształtowany został urząd prezydenta RP. Prezydent RP na wychodźstwie, pozostając nadal głową państwa, reprezentował majestat Rzeczypospolitej oraz był źródłem władzy państwowej. Urząd ten pełnił nieprzerwanie przez cały okres wojny Władysław Raczkiewicz. Na emigracji (okres paryski i londyński) pracowały w okresie wojny trzy gabinety Rzeczypospolitej Polskiej - premiera Władysława Eugeniusza Sikorskiego ze Stronnictwa Pracy.

Na wychodźstwie jako pierwszy (29 - 30 września 1939 roku) ukształtowany został urząd prezydenta RP. Prezydent RP na wychodźstwie, pozostając nadal głową państwa, reprezentował majestat Rzeczypospolitej oraz był źródłem władzy państwowej. Urząd ten pełnił nieprzerwanie przez cały okres wojny Władysław Raczkiewicz. Na emigracji (okres paryski i londyński) pracowały w okresie wojny trzy gabinety Rzeczypospolitej Polskiej - premiera Władysława Eugeniusza Sikorskiego ze Stronnictwa Pracy.

Prezes Rady Ministrów, Naczelny Wódz i Generalny Inspektor Sił Zbrojnych - gen. dyw. Władysław Sikorski (poza dniami 19 i 20 lipca 1941 roku, kiedy to był dekretem prezydenta odwołany ze stanowiska premiera) - do 4 lipca 1943 roku;

Zastępca prezesa Rady Ministrów - prof. Stanisław Stroński (17 października 1939 - 13 lipca 1943 roku), Stanisław Mikołajczyk (do 13 lipca 1943 roku);

Minister spraw wewnętrznych - Władysław Sikorski (1 października 1939 roku do 9 października 1940 roku), prof. Stanisław Kot (9 października 1940 - 28 sierpnia 1941 roku, potem ambasador w Związku Sowieckim), Stanisław Mikołajczyk (28 sierpnia 1941 - 13 lipca 1943 roku);

Reklama

Minister spraw zagranicznych - August Zaleski (1 października 1939 - 22 sierpnia 1941 r., kiedy to podał się do dymisji), Edward Raczyński (kierownik ministerstwa, 22 sierpnia 1941 - 13 lipca 1943 roku);

Minister spraw wojskowych (od 25 listopada 1942 roku minister obrony narodowej) - Władysław Sikorski (1 października 1939 - 26 września 1942 r.), gen. dyw. dr Marian Kukiel (26 września 1942 - 13 lipca 1943 roku);

Minister sprawiedliwości - Władysław Sikorski (16 października 1939 do lipca 1940 r.), Marian Seyda (19 lipca 1940 - 22 sierpnia 1941 roku, kiedy to podał się do dymisji), Herman Lieberman (3 września - 20 października 1941 r.), Karol Popiel (30 października 1941 - 21 stycznia 1942 roku), prof. Wacław Komarnicki (21 stycznia 1942 - 13 lipca 1943 roku);

Minister informacji i dokumentacji - Stanisław Stroński (10 października 1940 - 16 marca 1943 roku), Stanisław Kot (18 marca 1943 - 13 lipca 1943 roku);

Minister przemysłu i handlu (28 lipca 1942 roku rozszerzono zakres kompetencji o żeglugę) - dr Henryk Strasburger (do 5 lipca 1942 roku), Jan Kwapiński (5 czerwca 1942 - 13 lipca 1943 roku);

Skład rządu Władysława Sikorskiego

Minister skarbu - płk Adam Koc (9 października - 9 grudnia 1939 roku), dr Henryk Strasburger (9 grudnia 1939 - 13 lipca 1943 roku);

Minister opieki społecznej - Jan Stańczyk (2 października 1939 - 13 lipca 1943 roku);

 Minister prac kongresowych - dr Marian Seyda (13 lipca 1942 - 13 lipca 1943 roku); Ministrowie bez teki: gen. broni Józef Haller (3 października 1939 - 13 lipca 1943 roku), Aleksander Ładoś (3 października 1939 - 9 marca 1940 roku), gen. broni Kazimierz Sosnkowski (16 października 1939 - 22 lipca 1941 roku, kiedy to złożył dymisję), dr Marian Seyda (16 października 1939 - lipca 1940 roku, 21 stycznia - 13 lipca 1943 roku), prof. Stanisław Kot (7 grudnia 1939 - 9 października 1940 roku, 28 lipca 1941 - 18 marca 1943 roku), prof. Stanisław Stroński (19 lipca - 10 października 1940 roku), Karol Popiel (3 września - 30 października 1941 r., 21 stycznia 1942 - 13 lipca 1943 roku), Jan Kwapiński (21 stycznia - 5 czerwca 1942 roku). Źródło: "Wielka Historia Polski" Wydawnictwo Pinnex, Kraków 2000Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL