​Instrukcja dla Obywatela Rakonia (płk. Stefana Roweckiego)

4 grudnia 1939 roku komendant ZWZ podpisał "Instrukcję nr 1 dla Obywatela Rakonia", która dotarła do płk Stefana Roweckiego w styczniu 1940 roku. Przywiózł ją kurier kpt. Jerzy Michalewski ps. "Dokładny". Oto treść tego dokumentu.

4 grudnia 1939 roku komendant ZWZ podpisał "Instrukcję nr 1 dla Obywatela Rakonia", która dotarła do płk Stefana Roweckiego w styczniu 1940 roku. Przywiózł ją kurier kpt. Jerzy Michalewski ps. "Dokładny". Oto treść tego dokumentu.

I.             Na podstawie decyzji Rządu na terenach okupowanych Kraju powstaje tajna organizacja wojskowa pod nazwą "Związek Walki Zbrojnej". Na Komendanta Głównego tej organizacji Szef Rządu i Naczelny Wódz dnia 13-go listopada br. desygnował mnie [gen. K. Sosnkowskiego]. Działać będę na tym posterunku jako Zastępca Naczelnego Wodza i z jego rozkazu.

II.            Cel Organizacji: a) Przez skupienie w związkach konspiracyjnych jednostek najstaranniej dobranych stworzyć ośrodki czynnego oporu narodowego, przeciwdziałającego załamaniu się sił moralnych polskiego społeczeństwa, b) Współdziałać w odbudowie Państwa na drodze walki orężnej. Z chwilą wkroczenia do Kraju Wojsk Polskich, organizacja ulega rozwiązaniu i wstępuje do szeregów armii regularnej.

Reklama

III.           Drogi i formy działania: a) Współdziałanie w informowaniu społeczeństwa o istotnej sytuacji politycznej i militarnej oraz w walce z niemiecką i bolszewicką propagandą, b) Podtrzymanie uczuć nienawiści do okupanta i żądzy wzięcia odwetu, c) W ramach dyrektyw, zdefiniowanych przez Rząd Polski, stosowanie represji względem osób, podtrzymujących z okupantami stosunki towarzyskie, organizacyjne i polityczne, aż do karania śmiercią w wypadku jawnej i oczywistej zdrady, d) Prowadzenie w okresie trwania okupacji akcji bojowo-dywersyjnej na terenie Kraju. O czasie, charakterze i rozmiarach tej akcji decydują - na wniosek Komendanta Głównego ZWZ - Premier i Naczelny Wódz, e) Szkolenie wojskowe kadr oddziałów wojskowych; gromadzenie środków walki zbrojnej; przygotowanie powstania zbrojnego na tyłach armii okupacyjnych, które nastąpi z chwilą wkroczenia regularnych wojsk polskich do Kraju.

Gen. K. Sosnkowski (4 grudnia 1939)

INTERIA.PL

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy