1923 rok - kalendarium historii Polski

W Poznaniu powstają pierwsze polskie lokomotywy, Juliusz Kaden Bandrowski wydaje "Generała Barcza", cena dolara wzrasta o ok. 1,5 mln %. Oto najważniejsze wydarzenia na ziemiach polskich w 1923 roku.

W Poznaniu powstają pierwsze polskie lokomotywy, Juliusz Kaden Bandrowski wydaje "Generała Barcza", cena dolara wzrasta o ok. 1,5 mln %. Oto najważniejsze wydarzenia na ziemiach polskich w 1923 roku.

1 kwietnia 1923 roku w Poznaniu Towarzystwo Akcyjne H. Cegielski rozpoczyna budowę fabryki lokomotyw.

23 kwietnia 1923 roku polsko-czechosłowacka umowa handlowa oraz koncyliacyjno-arbitrażowa.

29 kwietnia 1923 roku uroczyste otwarcie prowizorycznego portu w Gdyni.

2 - 14 maja 1923 roku oficjalna wizyta w Polsce marszałka Francji, Ferdynanda Focha.

9 maja 1923 roku polsko-francuski   układ o współpracy w sprawach oświatowych, naukowych i kulturalnych.

17 maja 1923 roku podpisanie porozumienia politycznego pomiędzy przedstawicielami PSL "Piast", Związku Ludowo Narodowego i Chrześcijańskiej Demokracji. Umowę o stworzeniu większości parlamentarnej nazwano "Paktem Lanckorońskim" - od miejsca, gdzie odbywały się wstępne pertraktacje.

Reklama

26 maja 1923 roku w trakcie debaty nad preliminarzem budżetowym większość sejmowa związana "Paktem Lanckorońskim" doprowadza do dymisji gabinetu gen. Sikorskiego.

28 maja 1923 roku powstaje nowy rząd z Wincentym Witosem na czele.

3 lipca 1923 roku podczas bankietu w hotelu Bristol Józef Piłsudski, wyjaśniając decyzję wycofania się z życia publicznego, otwarcie krytykuje Narodową Demokrację, obarczając ją moralną odpowiedzialnością za zamordowanie prezydenta Narutowicza.

23 lipca 1923 roku podpisanie w Lozannie układu polsko-tureckiego o przyjaźni i współpracy oraz konwencji handlowej i osiedleńczej.

13 października 1923 roku w magazynach cytadeli warszawskiej eksploduje  amunicja, jest kilkudziesięciu zabitych i ciężko rannych, znaczne są straty materialne. O spowodowanie wybuchu zostaną oskarżeni dwaj oficerowie Wojska Polskiego: porucznik Walery Bagiński i Antoni Wieczorkiewicz  -  obaj działacze KPRP.

15 października - 9 listopada 1923 roku strajk kolejarzy krakowskich, radomskich, lwowskich, warszawskich i poznańskich oraz górników z Zagłębia Dąbrowskiego.

25 października 1923 roku do strajku dołącza Związek robotników włókienniczych oraz pocztowcy.

3 listopada 1923 roku proklamowanie strajku generalnego przez Komitet Wykonawczy PPS.

4 listopada 1923 roku rząd wprowadza stan wyjątkowy w Warszawie, Lwowie, Krakowie, Katowicach oraz Łodzi.

6 listopada 1923 roku krwawe antyrządowe wystąpienia w Krakowie, w trakcie walk bratobójczych ginie 31 osób, a ponad 100 zostaje rannych.

7 listopada 1923 roku rząd odwołuje stan wyjątkowy, a CKW PPS - strajk generalny.

16 grudnia 1923 roku dymisja rządu Wincentego Witosa.

17 grudnia 1923 roku Polska otrzymuje od Francji 400 mln franków pożyczki.

19 grudnia 1923 roku powołanie pozaparlamentarnego rządu Władysława Grabskiego, który jest nie tylko premierem, ale i ministrem skarbu.

19 grudnia 1923 roku promocja powieści Juliusza Kadena Bandrowskiego zatytułowanej "Generał Barcz".

20 grudnia 1923 roku exposé premiera zapowiadające liczne reformy, m.in. walutową i skarbu - w celu obniżenia gwałtownie wzrastającej inflacji.

31 grudnia 1923 roku cena 1 dolara wynosi 6,4 mln marek polskich - od listopada 1918 wzrosła o ok. 1,5 mln %.

------

Źródło: "Wielka Historia Polski" Wydawnictwo Pinnex, Kraków 2000


INTERIA.PL
Dowiedz się więcej na temat: Wincenty Witos
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy