Reklama

​Agudas Jisroel - partia działająca dla Żydów

Partia powstała w 1919 roku. Za główny cel stawiała sobie obronę praw religijnych, ekonomicznych ludności żydowskiej.

Agudas Jisroel kwestię emigracji do Palestyny traktowała jako drugorzędną uważając, że należy przede wszystkim zająć się rozwiązywaniem problemów Żydów w państwach, w których zamieszkują obecnie.

Akcentowała lojalność w stosunku do władz polskich, mimo iż w parlamencie współdziałała z syjonistami. 

Posiadała liczne ściśle ze sobą związane organizacje, np. młodzieżową (Cejre AJ), robotniczą (Poale AJ), kobiecą (Benaus AJ).

Aguda wydawała znaczną licz bę czasopism zarówno w jidysz, jak i języku hebrajskim.

Reklama

Najważniejsze z nich to warszawski dzi ennik "Jud", tygodnik "Jidyszer Arbajter" oraz łódzki miesięcznik "Ortodoksisze Bletelch".

Znani działacze Agudy to Eliasz Kirszbraun, Lejb Mincberg, Aron Lewin, Majer Szapira.

------

Źródło: "Wielka Historia Polski" Wydawnictwo Pinnex, Kraków 2000

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama