Reklama

Białoruska Partia Niezależnych Socjalistów

Białoruska Partia Niezależnych Socjalistów powstała w styczniu 1924 roku w wyniku połączenia różnych ugrupowań białoruskiego ruchu socjalistycznego. Inaczej Biełaruskaja Partyja Niezależnych Sacyjalistów, BPNS.

Partia głosiła hasło utworzenia zjednoczonej republiki białoruskiej oraz domagała się radykalnych reform społecznych, a w szczególności reformy rolnej.

Działała do 1925 roku kiedy to grupa posłów socjalistycznych zaczęła organizować nową partię - Białoruską Włościańsko-Robotniczą Gromadę (Biełaruskaja Sialanska-Rabotnickaja Hramada) potocznie zwaną Hromadą.

Główny postulat Hromady to utworzenie zjednoczonej, suwerennej republiki białoruskiej na czele z rządem włościańsko-robotniczym.

Oficjalnym organem prasowym partii był "Biuleteń Siej mawaha Kluba Biełaruskaja Sielanska-Robotnickaja Hromada".

Reklama

Główni działacze Hromady to posłowie Bronisław Taraszkiwicz, Paweł Wołoszyn, Jerzy Sobolewski oraz Anton Łuckiewicz, Radosław Astrouski, Jan Sawicki.

------

Źródło: "Wielka Historia Polski" Wydawnictwo Pinnex, Kraków 2000

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama